ผลจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณวันที่ประกาศผลสถานะ
จัดซื้ออะไหล่สำรองระบบติดตามอากาศยานแบบ Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 2 set 10,747,494.6308-09-2563ประกาศผล
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์2,536,800.0031-08-2563ประกาศผล
ค 1027/2558จ้างออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด18,452,000.0030-09-2558ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลด้านการบิน 920,000.0018-05-2021ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ ตามเอกสารแนบ ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 2,467,147.1512-05-2021ยกเลิกประกาศ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2564 - 25653,000,000.0012-05-2021ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ 959,640.0011-05-2021ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด1,680,000.0011-05-2021ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปและพนักงานก่อนเกษียณอายุ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ 1,349,750.0006-05-2021ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทช์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Switchgear) จำนวน ๒ ระบบ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME สนามบินนครศรีธรรมราช และ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME สนามบินชุมพร6,024,195.2705-05-2021ประกาศผล
อุปกรณ์ NETWORK SWITCH ยี่ห้อ CISCO สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณภายใน/ภายนอก จำนวน 2 รายการ3,910,000.0020-04-2021ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Fire Alarm จำนวน ๓ ระบบ สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารกีฬา อาคารสันทนาการ และอาคารโรงไฟฟ้า (เก่า) สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 900,000.0008-04-2021ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ห้อง ATM NMC ชั้น 3 อาคาร 60 ปี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 818,550.0001-04-2021ประกาศผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ840,000.0030-03-2021ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (ครั้งที่ 2)744,000.0024-03-2021ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ระบบ AIM 1,530,100.0023-03-2021ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ (๓๔ ชุด) เพื่อติดตั้งใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ และหอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง2,190,000.0018-03-2021ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อ Hewlett Packard รุ่น ProLiant DL360 G10 จำนวน ๓๗ ชุด11,710,000.0018-03-2021ประกาศผล
ซื้อระบบ Network Infrastructure and Network Security Operation Center (NSOC) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์50,000,000.0018-03-2021ประกาศผล
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่10,074,964.0017-03-2021ประกาศผล
จ้างสร้างและติดตั้งบันไดหนีไฟชนิดโครงเหล็ก และงานประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับปรุงบริเวณพื้นที่ติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ และหอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,540,000.0011-03-2021ยกเลิกประกาศ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน ชนิด JET A-1 13,187,070.0010-03-2021ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศชนิด MPLS ความเร็ว 2 Mbps สำหรับใช้งานวงจร AMHS ระหว่าง กรุงเทพฯ – โรม ประเทศอิตาลี เป็นเวลา ๓ ปี4,803,444.0009-03-2021ประกาศผล
ดำเนินการต่ออายุการใช้งาน License Software Firewall Cisco 5585-X ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๔ เครื่อง 1,040,000.0005-03-2021ประกาศผล
จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล บวท. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,475,900.0004-03-2021ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ 959,640.0001-03-2021ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี1,410,360.0001-03-2021ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารที่ทำการ หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ บ้านพักพนักงาน ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1,092,960.0022-02-2021ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)871,200.0017-02-2021ประกาศผล
ประกวดราคาเช่าข่ายสื่อสาร Internet A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.0016-02-2021ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี2,349,530.0010-02-2021ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Oscilloscope Calibrator ยี่ห้อ Fluke พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด5,900,000.0009-02-2021ประกาศผล
จัดซื้ออะไหล่ของระบบ MLAT ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1. Reference Transmitter จำนวน 1 ชุด 2. Receiver Unit (Sensor Node) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,368,793.0008-02-2021ประกาศผล
จ้างซ่อมเครื่องยนต์ระดับ Hot Section สำหรับเครื่องยนต์แบบ PT6A-42 S/N PCE-PJ1109 ที่ติดตั้งบนอากาศยานทะเบียน HS-ATS เป็นการตรวจซ่อมแบบ On-wing 7,000,000.0004-02-2021ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ 1. อุปกรณ์ TETRA TEST SET ยี่ห้อ FREEDOM จำนวน 1 ชุด 2. อุปกรณ์ COMMUNICATION SYSTEM ANALYZER ยี่ห้อ FREEDOM จำนวน 1 ชุด 4,900,000.0004-02-2021ประกาศผล
อุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 135 ea. 1,217,250.0004-02-2021ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๑ ชุด 630,000.0027-01-2021ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง บ้านพักพนักงาน สโมสร โรงยิม และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี1,876,536.0026-01-2021ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 4,016,460.0025-01-2021ประกาศผล
อะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer, Glide Slope และ DVOR/DME ทั่วประเทศ ยี่ห้อ SELEX จำนวน 19 รายการ และยี่ห้อ THALES จำนวน 5 รายการ17,500,000.0022-01-2021ประกาศผล
ซื้อ License ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ RAMS PLUS จำนวน 2 License1,690,000.0021-01-2021ประกาศผล
จัดซื้อจอแสดงผลความละเอียด 2K x 2K จำนวน ๒๑ ชุด19,020,000.0020-01-2021ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายสัญญาณภายในอาคาร สำหรับข่ายสื่อสารรองรับระบบ CCTV ความละเอียดสูง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ระบบ995,100.0020-01-2021ยกเลิกประกาศ
เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพ – ปักกิ่ง เป็นเวลา 1 ปี1,200,000.0014-01-2021ประกาศผล
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๙ รายการ3,000,000.0004-01-2021ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ทางด้านความถี่วิทยุ แบบมือถือ Radio Frequency Analyzer จำนวน ๑ ชุด3,720,000.0024-12-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice Recording and Replay System) จำนวน 7 ระบบ พร้อมฝึกอบรม 24,200,000.0023-12-2020ประกาศผล
จัดซื้อ Battery พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๗๙๒ ลูก สำหรับเครื่อง UPS ณ ส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ฯ ภูมิภาค10,000,000.0018-12-2020ประกาศผล
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน 2 รายการ572,000.0016-12-2020ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์กล้อง CCTV พาโนราม่าชนิดความละเอียดสูง พร้อมติดตั้ง (ระบบ Runway Monitoring CCTV) จำนวน ๒ ระบบ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10,000,000.0016-12-2020ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน 3 วงจร ระหว่าง กรุงเทพ-มุมไบ กรุงเทพ-สิงคโปร์ กรุงเทพ-ฮ่องกง เป็นเวลา 1 ปี1,164,600.0008-12-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี594,720.0008-12-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ SYSTEM MONITOR AND CONTROL จำนวน ๑ ระบบ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ30,000,000.0007-12-2020ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของ บวท. ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,395,030.0004-12-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Fire Alarm จำนวน ๓ ระบบ สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารกีฬา อาคารสันทนาการ และอาคารโรงไฟฟ้า (เก่า) สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 900,000.0003-12-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ระบบสายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ แห่ง 2,554,879.9002-12-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ Universal Software Radio Peripheral (USRP) ยี่ห้อ ETTUS RESEARCH จำนวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1,050,000.0002-12-2020ประกาศผล
ต่อใบอนุญาตใช้โปรแกรม Software License Firewall Fortigate 200D จำนวน ๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 650,000.0025-11-2020ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของ บวท. ณ หอบังคับการบิน เบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลา ๒ ปี 1,788,500.0025-11-2020ประกาศผล
สายอากาศ จำนวน 3 รายการ840,000.0024-11-2020ประกาศผล
จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบการบริหารงาน Business Process Management System (BPMS) จำนวน ๑ งาน 2,750,000.0023-11-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ3,287,180.0013-11-2020ประกาศผล
ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ Glide Slope ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3,090,000.0012-11-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างตรวจซ่อม Overhaul เครื่องยนต์ Pratt&Whitney PT6A-42 S/N PCE PJ0062 จำนวน ๑ เครื่องยนต์17,000,000.0010-11-2020ประกาศผล
จ้างสร้างและติดตั้งบันไดหนีไฟชนิดโครงเหล็ก และงานประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับปรุงบริเวณพื้นที่ติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา หอ.บุรีรัมย์ และหอ.ร้อยเอ็ด 5,540,000.0006-11-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และ อุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ3,388,900.0005-11-2020ประกาศผล
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14,400,000.0005-11-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด Air Handling Unit (AHU) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด 650,000.0005-11-2020ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ยี่ห้อ ERICSSON-LG รุ่น IPECS-CM ระยะเวลา 1 ปี5,762,900.0003-11-2020ประกาศผล
จ้างบริการจัดหาพนักงานขับรถตู้ปรับอากาศแบบ Outsource ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,425,600.0029-10-2020ประกาศผล
ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง111,950,000.0028-10-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน TeamMate Audit Management ปีที่ ๒ จำนวน 27 Licenses ระยะเวลา ๑ ปี1,274,050.0028-10-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ และบ้านพักพนักงานหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (24 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,272,320.0027-10-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษา (MA : Maintenance Service Agreement) ระบบ TMCS & SBA/DMA ระยะเวลา ๓ ปี 330,000,000.0026-10-2020ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Oscilloscope Calibrator ยี่ห้อ Fluke พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด 5,900,000.0022-10-2020ยกเลิกประกาศ
เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 2 ปี504,000.0020-10-2020ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ Rittal จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง540,000.0020-10-2020ประกาศผล
เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 2 ปี504,000.0020-10-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ อาคารเครื่องช่วยบริการการเดินอากาศ บ้านพักพนักงานหมุนเวียนและบ้านพักรับรอง และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประจำหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช586,656.0019-10-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบินเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,029,600.0016-10-2020ประกาศผล
เช่าที่พัก จำนวน ๑๐ ห้อง สำหรับพนักงานใหม่ ประจำศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวมาฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC)800,000.0016-10-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอควบคุมจราจรทางอากาศเชียงราย และหอควบคุมจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน 1,160,000.0016-10-2020ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน ๒ คัน และหอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,424,200.0009-10-2020ประกาศผล
จ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (๑๒ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 744,000.0009-10-2020ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารหอบังคับการบินเบตง และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประจำหอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี788,880.0009-10-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี23,914,680.0008-10-2020ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๒ เครื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต569,041.0008-10-2020ประกาศผล
การจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณที่ทำการบริษัท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,208,400.0007-10-2020ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (Instrument Landing System/ Distance Measuring Equipment) จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดิน อากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทางวิ่ง 03L) กระบี่ สกลนคร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 193,680,000.0002-10-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี35,268,816.0002-10-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR) สำหรับ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 2,723,276.2902-10-2020ประกาศผล
จัดซื้อระบบอุปกรณ์ Application Policy Infrastructure Controller (APIC Controller “Cisco”) พร้อมติดตั้ง และฝึกอบรม จำนวน ๒ ชุด 2,150,000.0001-10-2020ประกาศผล
จ้างจัดทำห้องพักผ่อน (ตู้นอน) บริเวณชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,499,796.4901-10-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope และ Localizer ณ ท่าอากาศยานสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,641,227.0029-09-2020ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อ Computer Server พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด และ Computer Workstation & LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด 1,880,000.0028-09-2020ประกาศผล
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ EATON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน11,762,080.0028-09-2020ประกาศผล
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ845,000.0025-09-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ Optical Fiber Calibration System ยี่ห้อ Keysight และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง 16,500,000.0023-09-2020ประกาศผล
ซื้อรั้วสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระหนองตะลุมปุ๊ก จังหวัดนครราชสีมา และอาคารควบคุมจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ 2,231,482.1223-09-2020ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) จำนวน ๓๙ ชุด ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ910,590.8023-09-2020ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 860,000.0022-09-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ ชั้น ๑ และพื้นที่ห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณ ชั้น ๗ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ754,413.5221-09-2020ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ DHCP Server สำหรับงาน ICT จำนวน 11 ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิถาค 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,000,000.0017-09-2020ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จำนวน ๕ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,378,890.0015-09-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 5,555,040.0014-09-2020ประกาศผล
จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุด970,000.0011-09-2020ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานดอนเมือง และงานบริการสนับสนุนงานตรวจซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลา ๒ ปี 12,108,000.0011-09-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด1,198,400.0010-09-2020ประกาศผล
บริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา (ศม.บภ ๒.) เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,584,000.0008-09-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ ETHERNET SWITCH พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ1,019,710.0031-08-2020ประกาศผล
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานประจำคอนโซลวิศวกรรม จำนวน ๑๖ ตัว 680,000.0031-08-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (FM-200/NOVEC1230/ CO2/N2) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) 1,633,500.0028-08-2020ประกาศผล
จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคารสำนักงาน AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0027-08-2020ประกาศผล
จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคาร AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0027-08-2020ประกาศผล
แผ่นทองคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๓๙ อัน 1,345,500.0026-08-2020ประกาศผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ APPLE IMAC ขนาดจอแสดงผล 21.5 นิ้ว จำนวน 7 ชุด700,000.0021-08-2020ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสาร MPLS B เป็นเวลา 1 ปี15,000,000.0020-08-2020ประกาศผล
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0020-08-2020ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ 673,380.0020-08-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อและติดตั้งระบบเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน99,180,000.0020-08-2020ยกเลิกประกาศ
ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม จำนวน 5 รายการ800,000.0013-08-2020ประกาศผล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 4,750,000.0007-08-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๑ ชุด ณ หอบังคับการบินนครราชสีมา หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด 630,000.0007-08-2020ยกเลิกประกาศ
RACK ACCESSORIES ยี่ห้อ CYBERACK รุ่น 6800 ขนาด 42U1,480,000.0005-08-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ File Alarm จำนวน ๓ ระบบ 900,000.0005-08-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑๗ คน ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี (๓๖ เดือน) 16,236,000.0005-08-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 77,928,458.3729-07-2020ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ยี่ห้อ SIEMENS 26,000,000.0024-07-2020ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๗๓๐ วัน) 5,015,100.0024-07-2020ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อและติดตั้ง เสา Self Supporting Tower จำนวน ๔ ชุด สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินชุมพร หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช5,200,000.0023-07-2020ประกาศผล
จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๗๐๘ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๕๖๖ ชุด เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนมาก พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๑๔๒ ชุด861,600.0020-07-2020ประกาศผล
ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง จังหวัดยะลา3,520,000.0016-07-2020ประกาศผล
ชี้แจงข้อสอบถามตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.บท. e-B 136/2563 จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ 11,755,850.0015-07-2020ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,755,850.0015-07-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร 3,810,000.0015-07-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ REMOTE CONTROL & MONITORING SYSTEM จำนวน 10 ชุด1,200,000.0015-07-2020ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 1,134,510.0015-07-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1,503,800.0014-07-2020ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Optical Fiber Calibration System ยี่ห้อ Keysight และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง 16,500,000.0013-07-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.4013-07-2020ประกาศผล
อุปกรณ์แสดงผลทิศทางและความเร็วลม (WIND PANEL DISPLAY WID511 ยี่ห้อ VAISALA จำนวน 1 ระบบ พร้อมฝึกอบรม1,100,000.0013-07-2020ประกาศผล
ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ SSR ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง1,642,450.0013-07-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๕ ระบบ ณ หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินระนอง 5,710,000.0010-07-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์2,536,800.0009-07-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบิน3,433,416.0003-07-2020ประกาศผล
จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) จำนวน ๑ งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค1,099,960.0003-07-2020ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ NTP Server จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,050,000.0003-07-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในบ้านพักรับรอง B-5 พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๑๐ ยูนิต ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 800,000.0030-06-2020ยกเลิกประกาศ
การจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ 1,065,070.0029-06-2020ประกาศผล
จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุด 970,000.0026-06-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 25645,000,000.0025-06-2020ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมข่ายสื่อสารดาวเทียม VSAT (Very Small Aperture) จำนวน 3 รายการ8,600,000.0024-06-2020ประกาศผล
จัดซื้อตู้เคบินพร้อมระบบภายในและติดตั้ง ขนาดประมาณ 4 x 6 x 2.63 M. จำนวน ๒ ตู้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี869,910.0023-06-2020ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-A จำนวน 58 สถานี ระยะเวลา 1 ปี15,000,000.0023-06-2020ประกาศผล
ซื้อม่านม้วนระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินลูกข่าย (ชุมพร นครศรีธรรมราช และสมุย) 1,750,300.0023-06-2020ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. Computer Server พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด ๒. Computer Workstation & LED Monitor ๒๔ นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด 1,880,000.0023-06-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารบรรณดิจิทัล เพื่อการรับส่งหนังสือแบบไร้กระดาษ และสนับสนุนการใช้งานแจ้งเตือนลงนามผ่านอุปกรณ์พกพา2,970,000.0022-06-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (9 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินนครศร๊ธรรมราช748,800.0019-06-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719-06-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS จำนวน 5 สิทธิ์948,467.2618-06-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน3,985,780.0018-06-2020ประกาศผล
ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer, Glide Slope และ DVOR/DME ทั่วประเทศ ยี่ห้อ SELEX, TOSHIBA, INTELCAN และ MOPIENS18,000,000.0016-06-2020ประกาศผล
ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารเนอสเซอรี่ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 1,819,000.0016-06-2020ประกาศผล
หน่วยความจำ (MEMORY) ยี่ห้อ CISCO (PART NO. UCS-MR-1x162RUA-RF จำนวน 20 แผง) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP-HRIS จำนวน 1 ชุด ทพร้อมติดตั้ง802,500.0016-06-2020ประกาศผล
จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบิน3,433,416.0012-06-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระ (สถานี DVOR/DME) จังหวัดระยอง 3,110,000.0012-06-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 2,414,880.0011-06-2020ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓809,050.0011-06-2020ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 5,760,000.0011-06-2020ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Multi-Function Calibrator ยี่ห้อ Fluke จำนวน 1 ชุด3,030,000.0010-06-2020ประกาศผล
ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ของหอบังคับการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,090,000.0029-05-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 2,083,957.6829-05-2020ประกาศผล
ซื้อรั้วสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน1,342,227.0029-05-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศและสถานีเรดาร์ 162,950,000.0028-05-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๑๓ รายการ 3,000,000.0027-05-2020ประกาศผล
แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea. 6,000,000.0026-05-2020ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 25631,500,000.0025-05-2020ประกาศผล
จ้างบริการปฏิบัติงานโยธา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบสายอากาศ และการทำงานในที่สูง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นเวลา 2 ปี1,452,000.0022-05-2020ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 1,256,010.0022-05-2020ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์ Signal Generator และ Power Meter พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,720,000.0021-05-2020ประกาศผล
จัดซื้อจอแสดงผล LED Monitor 4K IPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานที่ห้องควบคุมระบบ CCTV ณ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 720,000.0021-05-2020ประกาศผล
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 5 รายการ11,474,000.0019-05-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 รายการ5,932,800.0018-05-2020ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์2,650,000.0015-05-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ Spectrum Analyzer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ส่วนกลางและศูนย์ภูมิภาค รวม 14 ชุด 29,960,000.0015-05-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR) สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Gilde Slope ณ ท่าอากาศยานชุมพร 1,090,000.0015-05-2020ประกาศผล
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับระบบน้ำระบายความร้อนใน Cooling Tower1,159,200.0013-05-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวม ๕ รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์8,920,000.0013-05-2020ประกาศผล
ให้ดำเนินการจัดซื้อสายอากาศ จำนวน ๓ รายการ 840,000.0012-05-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioner) จำนวน ๖ ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ9,510,000.0008-05-2020ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,755,850.0007-05-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างติดตั้งหลังคาบริเวณชั้น ๘ และกันสาดชั้น ๕-๘ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ620,000.0030-04-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.4029-04-2020ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี (DMATV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบฯ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่720,000.0024-04-2020ประกาศผล
เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๗ ขนาด ๑๑ เมกะเฮิรตซ์41,262,400.6622-04-2020ประกาศผล
เช่ารถตู้ปรับอากาศ Stand by ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,584,000.0018-04-2020ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี 5,264,640.0016-04-2020ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน สำหรับใช้ในกิจการของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี8,870,400.0016-04-2020ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SDH Multiplexer จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,386,962.0015-04-2020ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินนราธิวาส เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)910,800.0015-04-2020ประกาศผล
จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หัวหิน หอบังคับการบินเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตราด 78,600,000.0015-04-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องถ่ายโอนแหล่จ่ายไฟฟ้า (STS) ยี่ห้อ SOCOMEC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,644,010.0014-04-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง 2,040,000.0010-04-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณ (JACK FIELD) ยี่ห้อ TE CONNECTIVITY รุ่น PJ721W764,000.0008-04-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด 1,198,400.0008-04-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 CO 2), ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่อาคารหอบังคับการบิน อาคารบ้านพักพนักงาน และบ้านพักรับรอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 654,750.0007-04-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่590,000.0003-04-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกประวัติบุคคลผ่านเข้า-ออก จำนวน ๑๕ ชุด สำหรับใช้งาน ณ ที่ทำการส่วนกลางและที่ทำการส่วนภูมิภาค 1,470,000.0003-04-2020ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้งานบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๑ ตัว ๒. เก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน ๖๖ ตัว ๓. โซฟา ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๘ ตัว 583,023.0001-04-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๒ ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน3,100,000.0031-03-2020ประกาศผล
จัดซื้อระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง30,270,000.0031-03-2020ยกเลิกประกาศ
เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B 36,602,823.0031-03-2020ประกาศผล
RACK AND ACCESSORIES ยี่ห้อ CYBERRACK รุ่น 6800 ขนาด 42U จำนวน 32 ชุด1,480,000.0030-03-2020ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ดังต่อไปนี้ ๑. โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๗ ตัว ๒. เก้าอี้นวดไฟฟ้า จำนวน ๔ ตัว 825,000.0027-03-2020ประกาศผล
จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 16,192,000.0027-03-2020ประกาศผล
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย 1,880,000.0027-03-2020ประกาศผล
จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำนวน ๑๓ สนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,620,260.0025-03-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ และบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี994,320.0024-03-2020ประกาศผล
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี2,083,957.6824-03-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 5,856,000.0019-03-2020ประกาศผล
จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน ๘,๑๐๐ เหรียญ โล่รางวัล จำนวน ๒๔๒ โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน ๖ ถ้วย 867,000.0018-03-2020ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบำรุงรักษา MA SAP-HRIS License ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓5,775,000.0018-03-2020ประกาศผล
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเข้าในอากาศยาน ชนิด JET A-1 จำนวน 17 สถานี18,000,000.0017-03-2020ประกาศผล
จัดซื้อโปรแกรม MET/CAL, MET/TEAM และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง6,050,000.0013-03-2020ประกาศผล
เครื่องมือตรวจวัดและทดสอบอุปกรณ์ช่วยการเดินอากาศ GNSS และ GBAS ยี่ห้อ Rohde & Schwarz จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ๑. VHF/UHF Airnav/Com Analyzer จำนวน ๑ set ๒. Vector Signal Generator, Base unit จำนวน ๑ set ๓. GBAS Software Upgrade (Software License) จำนวน ๑ set 14,890,000.0013-03-2020ประกาศผล
ดำเนินการต่ออายุการใช้งาน Software Firewall Cisco 5585-X (License) จำนวน ๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 1,040,000.0012-03-2020ประกาศผล
ลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน ๑ ชุด ณ หอบังคับการบินนครพนม 2,100,000.0011-03-2020ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200/NOVEC 1230/CO2/N2) ซึ่งติดตั้งใช้งานที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,633,500.0010-03-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง715,893.6009-03-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,150,000.0006-03-2020ประกาศผล
จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุด970,000.0006-03-2020ยกเลิกประกาศ
ระบบมอนิเตอร์เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม WIND DISPLAY MODEL M482140 (MONITOR) ยี่ห้อ AWI จำนวน 2 ชุด พร้อมฝึกอบรม900,000.0005-03-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 7,300,752.0005-03-2020ประกาศผล
ซื้อสาย Coaxial และ Connector จำนวน ๖ รายการ 2,000,000.0004-03-2020ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้10,060,000.0002-03-2020ประกาศผล
จ้างจัดทำระบบกันซึมหลังคาเมทัลชีท บริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคาร ๖๐ ปี ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,742,000.0002-03-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้ง Static Transfer Switch (STS) 45,730,000.0002-03-2020ประกาศผล
เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 19 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วัน 1,398,400.0028-02-2020ประกาศผล
พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องส่งลมเย็น Air Handing Unit (AHU)) และปรับปรุงโปรแกรม Chiller Plant Management System (CPMS) จำนวน ๑ ระบบ 3,580,000.0028-02-2020ประกาศผล
จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สำหรับรองรับระบบการบริหารจัดการข้อมูล920,000.0028-02-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 6,363,360.0025-02-2020ประกาศผล
ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,000,000.0025-02-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก เป็นที่ทำงานทดแทนพื้นที่เดิม ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ4,899,745.2824-02-2020ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารหอบังคับการบินและส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 810,960.0021-02-2020ประกาศผล
จ้างก่อสร้างฐานรองตู้เคบิน พร้อมงานระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 610,955.9221-02-2020ประกาศผล
ต่ออายุการใช้งาน Software Firewall Fortigate 200D (License) จำนวน ๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 650,000.0019-02-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) พร้อมแนวกันแบบแผ่น Acrylic และเสา Stainless รวมถึงเครื่องกั้นสำหรับทำเป็นช่องทางออกแบบ Turnstile ๓ ขา 1,616,250.0014-02-2020ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ และอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 831,600.0014-02-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ (๕๒ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ หอบังคับการบินตรัง และหอบังคับการบินนราธิวาส 3,960,000.0013-02-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกและหอบังคับการบินลูกข่ายทั้ง ๕ แห่ง6,028,296.0012-02-2020ประกาศผล
จัดเช่าใช้บริการวงจรสื่อสาร ISDN PRI เลขหมายใหม่ จำนวน ๖๐๐ เลขหมาย สำหรับใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ Ericsson – LG รุ่น iPECS – CM โดยมีระยะเวลาเช่า ๑ ปี (๑๒ เดือน) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 815,340.0007-02-2020ประกาศผล
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมเขียนแบบพื้นฐาน (AutoCad) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)2,060,000.0006-02-2020ประกาศผล
จ้างบริการบริหารห้องพักรับรองบริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารงามดูพลี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1,996,800.0004-02-2020ประกาศผล
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 17 เครื่อง2,210,000.0030-01-2020ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise และงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส และระบบช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานเสารองรับสายอากาศ และงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย ตาก และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี 143,130,000.0029-01-2020ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานประจำคอนโซลวิศวกรรม จำนวน ๑๖ ตัว 680,000.0028-01-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งข่ายสาย FIBER OPTIC CABLE จำนวน 1 ระบบ ณ ท่าอากาศยานเบตง 1,900,000.0027-01-2020ประกาศผล
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน ๓ รายการ 1,260,000.0024-01-2020ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 10,058,976.0023-01-2020ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Waterproof Membrane จำนวน ๙๖๓ ตารางเมตร ที่ดาดฟ้าอาคาร ATC COMPLEX (Support Building, Control Tower) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ5,990,000.0023-01-2020ยกเลิกประกาศ
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงระบบ/วิธีการประเมินผลระดับโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจและแนวทางการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการของบริษัทฯ 2,650,000.0017-01-2020ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,317,360.0016-01-2020ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน ๓ คัน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7,307,410.0015-01-2020ประกาศผล
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๑๗ รายการ3,000,000.0014-01-2020ประกาศผล
ระบบอุปกรณ์ข่ายสื่อสาร VPN SITE TO SITE พร้อมฝึกบรม จำนวน 1 ระบบ 2,650,176.0010-01-2020ประกาศผล
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ845,000.0010-01-2020ยกเลิกประกาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด630,000.0007-01-2020ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี2,558,500.0006-01-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0002-01-2020ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.1,273,000.0002-01-2020ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย 1,880,000.0027-12-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,966,930.0027-12-2019ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพ – ปักกิ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน1,200,000.0027-12-2019ประกาศผล
ซื้อ License โปรแกรมลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ RAMS PLUS จำนวน 2 สิทธิ์1,691,476.0026-12-2019ประกาศผล
จ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศด้านมาตรฐานการบริการจราจรทางอากาศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี1,180,032.0024-12-2019ประกาศผล
ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 200 ea. 1,926,000.0024-12-2019ประกาศผล
จ้างวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO22301:20121,737,000.0023-12-2019ประกาศผล
จัดซื้อตู้เคบินพร้อมระบบภายในและติดตั้ง ขนาดประมาณ 4 x 6 x 2.63 M. จำนวน ๒ ตู้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 869,910.0019-12-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการปฏิบัติงานโยธา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบสายอากาศ และการทำงานในที่สูง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี1,452,000.0019-12-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี650,000.0017-12-2019ประกาศผล
อุปกรณ์ Site Master (Compact Handheld Cable & Antenna Analyzer with Spectrum Analyzer) ยี่ห้อ Anritsu จำนวน ๒ ชุด 2,780,000.0013-12-2019ประกาศผล
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ(๒๘) ชุด สำหรับติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง 2,030,000.0013-12-2019ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาตุ้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ ERICSSON-LG รุ่น IPECS-CM 6,220,660.0011-12-2019ประกาศผล
แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน ยี่ห้อ Hartzell จำนวน ๒ ea. โดยวิธีคัดเลือก5,000,000.0006-12-2019ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนราธิวาส จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี 1,728,815.0004-12-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,489,195.0003-12-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ จำนวน ๒ ระบบ 3,850,000.0003-12-2019ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 1 ปี5,388,900.0003-12-2019ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 1,100,000.0029-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 2,168,496.0028-11-2019ประกาศผล
จ้างทำบันได จำนวน 8 ชุด ประจำสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย และชุมแพ จังหวัดขอนแก่น1,700,000.0027-11-2019ประกาศผล
เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝ่ายบริหาร จำนวน 128 เลขหมาย ระยะเวลา 24 เดือน10,595,720.1626-11-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,223.0026-11-2019ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน ๔ วงจร ระหว่างกรุงเทพฯ กับ เมืองฮ่องกง กรุงเทพฯ กับ เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ กับ ประเทศสิงคโปร์ และกรุงเทพฯ กับ กรุงโรม โดยมีระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน1,723,140.0022-11-2019ประกาศผล
ซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ สำหรับหอบังคับการบินเบตง17,079,200.0021-11-2019ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาตุ้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ยี่ห้อ ERICSSON-LG รุ่น IJPECS-CM 6,220,660.0021-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตรัง1,359,660.0021-11-2019ประกาศผล
จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี ๒๕๖๓ 7,737,000.0019-11-2019ประกาศผล
จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 1,126 ลูก สำหรับใช้งาน ณ ท่าอากาศดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -biddingX 3,181,200.0018-11-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องส่งลมเย็น Air Handing Unit (AHU)) และปรับปรุงโปรแกรม Chiller Plant Management System (CPMS) จำนวน ๑ ระบบ 3,580,000.0015-11-2019ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อจอแสดงผลความละเอียด 2K x 2K จำนวน ๑๕ ชุด 13,950,000.0015-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Life Guard) และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,452,000.0014-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน สำหรับรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการบริษัทฯ ณ หอบังคับการบินดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี5,413,055.0014-11-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร IP CLOUD และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา4,000,000.0012-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ21,637,440.0012-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์ SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบบัญชี การเงินและพัสดุ ระยะเวลา 1 ปี7,223,160.0011-11-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (๘ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 650,000.0011-11-2019ประกาศผล
การตอบข้อซักถาม ในงานจ้างจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศช.บภ ๒. จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,971,000.0007-11-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน สำหรับรับส่งพนักงาน Daywork และพนักงานเข้ากะ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี69,833,634.0007-11-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๖ ยูนิต และปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าระแนง/ฝ้าเพดาน/ชายคา/ผนังหน้าจั่ว อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารโรงจอดรถและกลุ่มอาคารสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2,740,000.0007-11-2019ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงาน Daywork และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๗ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 60,552,096.0031-10-2019ประกาศผล
ปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,370,000.0031-10-2019ยกเลิกประกาศ
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๔ รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. VHF Ground Plane Antenna จำนวน 30 EA ๒. UHF Discone Antenna จำนวน 16 EA ๓. RF Cable RG 214/U จำนวน 2,300 M ๔. Connector N-Type Mail for RG214/U จำนวน 100 EA2,405,000.0030-10-2019ประกาศผล
จ้างบริการผู้ควบคุมอากาศยานที่เกษียณอายุ สำหรับปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี1,186,668.0029-10-2019ประกาศผล
ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 900,000.0024-10-2019ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อRittal รุ่น PMC 200 ขนาด120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 12 เดือน 798,600.0017-10-2019ประกาศผล
ระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเบตง 33,200,000.0016-10-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ16,192,000.0015-10-2019ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ 3,107,226.5007-10-2019ประกาศผล
ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ จำนวน ๑ ระบบ เพื่อติดตั้งใช้งานที่สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ทั้งหมด ๙ แห่ง ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 664,577.0026-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี2,558,500.0025-09-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), STS, PDU และอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หอบังคับการบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และหอบังคับการบินภูมิภาค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)11,846,080.0024-09-2019ประกาศผล
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ สโมสร บ้านพักรับรอง หอพระ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศสถานีเรดาร์ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปี5,423,040.0024-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 1,317,360.0019-09-2019ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal และ Stulz จำนวน ๓๕ เครื่อง แบบไม่รวมค่าอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี (ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี) ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ695,706.9619-09-2019ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Flight Data Strip System (FDSS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6,983,981.0019-09-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719-09-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport Communication System) จำนวน 1 ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21,759,400.0019-09-2019ประกาศผล
บริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,264,640.0018-09-2019ยกเลิกประกาศ
เช่าข่ายสื่อสาร Internet-B สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายรอง ระยะเวลาเช่า 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 1,000,000.0017-09-2019ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 9,200,000.0017-09-2019ประกาศผล
บริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินลำปาง เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 594,000.0016-09-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ณ หอบังคับการบินนครพนม และหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์630,000.0013-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,318,320.0011-09-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสำรอง จำนวน 4 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ21,900,000.0011-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี9,240,992.6911-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเลย จำนวน ๑ คัน1,622,820.0010-09-2019ประกาศผล
ซื้อระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice and Replay System: DVR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,000,000.0009-09-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,966,930.0009-09-2019ยกเลิกประกาศ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 17 เครื่อง พร้อมฝึกอบรม2,210,000.0005-09-2019ยกเลิกประกาศ
บริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลา ๒ ปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 680,880.0005-09-2019ประกาศผล
ปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัย และปรับปรุงพื้นที่ข้างหอบังคับการบิน พร้อมจัดหาชั้นวางของ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง 1,606,950.0004-09-2019ประกาศผล
ซื้อระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลด้านการบิน จำนวน 1 ระบบ11,000,000.0030-08-2019ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันความเสียหายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า (อุปกรณ์ล่อฟ้า) ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน ๘๙ สถานี มีรายการ11,989,264.4030-08-2019ประกาศผล
ซื้อระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Information and Event Management : SIEM) พร้อมติดตั้ง19,960,000.0030-08-2019ประกาศผล
เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-B จำนวน 57 สถานี เป็นเวลา 1 ปี14,400,000.0029-08-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SDH Multiplexer จำนวน 1 ระบบ5,528,048.0029-08-2019ประกาศผล
จัดซื้อเก้าอี้พักผ่อน หนังแท้ ปรับเอนนอน ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๖ ตัว 1,176,000.0029-08-2019ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)1,161,600.0029-08-2019ประกาศผล
จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๓๙๘ ชุด เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนมาก พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๕๒ ชุด 552,000.0028-08-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงรั้วรอบอาคาร NDB หอบังคับการบินลำปาง 607,812.1628-08-2019ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ แพรคติก้า พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 923,763.0028-08-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 1,426,585.8027-08-2019ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 591,440.0027-08-2019ประกาศผล
รั้วสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ความยาวโดยรวม ๑๕๒ เมตร ณ บริเวณอาคารหอบังคับการบินน่าน 1,190,160.0027-08-2019ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน และพนักงานก่อนเกษียณอายุประจำปี 2562 ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่773,330.0023-08-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Vehicle Access Control Management (VACM) และระบบ License Plate ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ12,145,807.0016-08-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาดห้องพักอาศัย และพื้นที่บริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารงามดูพลี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 3,599,416.0016-08-2019ประกาศผล
ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.963,000.0015-08-2019ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์สาย Coaxial & Connector จำนวน ๖ รายการ2,000,000.0014-08-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งพื้นยก ห้องทำงาน Day to day ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จำนวน ๑ งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ648,189.3114-08-2019ประกาศผล
จะจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 4,440,944.0009-08-2019ประกาศผล
จ้างบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ณ ที่ทำการส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ๙ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 1,044,000.0007-08-2019ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแสดงผลการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 6,279,236.5807-08-2019ประกาศผล
แผ่นทองคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ อัน832,000.0006-08-2019ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปี6,556,080.0005-08-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0002-08-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี 9,483,195.0002-08-2019ยกเลิกประกาศ
จัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,055,648.0002-08-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างรั้ว ป้อมยาม พร้อมพื้นที่จอดรถ และป้ายชื่อบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับอาคารสำนักงานใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี9,505,440.0002-08-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงภายในห้องเครื่องส่งวิทยุสถานี NDB หอบังคับการบินกระบี่792,477.6201-08-2019ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ3,107,226.5031-07-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างซ่อมบำรุงรักษางานวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปาสุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา ณ ที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นระยะเวลา ๒ ปี 8,898,000.0026-07-2019ประกาศผล
ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน ๓ ชุด ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินหัวหิน 6,750,000.0025-07-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Transponder) สำหรับยวดยานบนพื้นที่ขับเคลื่อน จำนวน 100 ชุด 14,681,363.0024-07-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงทางเดินทางเข้าบริษัทฯ ด้านประตูนางลิ้นจี่ และทางเดินด้านบ่อบัวหน้าอาคารอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,410,000.0023-07-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี686,193.0023-07-2019ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562834,030.0022-07-2019ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ 10,574,450.0018-07-2019ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,918,333.8718-07-2019ประกาศผล
จุดคัดกรองบุคคลแบบตู้ Cabin พร้อมติดตั้งเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง1,194,963.0018-07-2019ประกาศผล
จ้างช่างโยธา เพื่อปฏิบัติงานโยธาสำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา-สุขภัณฑ์ อาคารสถานที่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ คน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 786,720.0018-07-2019ประกาศผล
จัดซื้อและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวีแบบดิจิตอล (DMATV : Digital Master Antenna Television System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบฯ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่720,000.0018-07-2019ยกเลิกประกาศ
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์ตะแกรง Counterpoise รวมถึงติดตั้งระบบการต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เชียงราย แม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 112,000,000.0015-07-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๗ คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานเข้าเวร ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆและหอบังคับการบินดอนเมือง39,609,171.0015-07-2019ประกาศผล
จ้างจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสายส่งชนิดมีฉนวนหุ้มและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,990,000.0012-07-2019ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ3,107,226.5011-07-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ๒ รายการ (๔๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี หอบังคับการบินนครพนม หอบังคับการบินขอนแก่น และหอบังคับการบินสกลนคร 2,410,000.0011-07-2019ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๒ ชุด 570,096.0011-07-2019ประกาศผล
ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 900,000.0011-07-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ3,990,000.0008-07-2019ประกาศผล
ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ SELEX จำนวน ๑ ระบบ19,741,500.0008-07-2019ประกาศผล
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๗ รายการ3,000,000.0008-07-2019ประกาศผล
ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 8,160,000.0003-07-2019ประกาศผล
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี (๒๔ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,336,080.0002-07-2019ประกาศผล
รักษาความสะอาด อาคารที่ทำการฯ อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ บ้านพักพนักงาน บ้านพักรับรอง และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ หอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 599,280.0002-07-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Router พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO1,682,040.0002-07-2019ประกาศผล
จ้างตัดเย็บเสื้อกีฬาบริษัทฯ จำนวน ๓,๕๕๐ ตัว1,743,650.0028-06-2019ประกาศผล
บริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 1,949,760.0028-06-2019ประกาศผล
จ้าง Outsource เพื่อปฏิบัติงานด้านโยธาและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานไฟฟ้ากำลัง งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานเครื่องกล ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 707,280.0027-06-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเบตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 33,200,000.0027-06-2019ยกเลิกประกาศ
จ้าง Implementer สำหรับติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล SAP-HRIS45,000,000.0027-06-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานี Glide Slope ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี2,150,000.0026-06-2019ประกาศผล
จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด1,149,552.0026-06-2019ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าขนส่งไป-กลับ1,252,007.0025-06-2019ประกาศผล
ซื้อและติดตั้งระบบสำรองในกรณีฉุกเฉินระบบข้อมูลการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก39,000,000.0024-06-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงทางหนีไฟ อาคารงามดูพลี ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 567,813.9524-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการงานด้านนักโภชนาการ (เจ้าหน้าที่เสิร์ฟ จำนวน ๕ คน) ประจำสโมสร ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,292,648.0021-06-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management : BEM) จำนวน ๑ ระบบ 10,400,000.0020-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๓๖๕ เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,252,906.3020-06-2019ประกาศผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด751,800.0019-06-2019ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-A เป็นเวลา 1 ปี14,400,000.0018-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองวิศวกรรมอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,798,260.0017-06-2019ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ EMMC600,000.0017-06-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ขนาด ๓๐ KVA) จำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,928,991.7214-06-2019ประกาศผล
จ้างตัดเย็บเสื้อกันหนาว จำนวน ๑,๕๘๑ ตัว 4,104,276.0014-06-2019ประกาศผล
ซื้อเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑๐ ชุด605,000.0014-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,732,470.0014-06-2019ประกาศผล
จ้างซ่อมระดับ IRAN (Inspection and Repair As Necessary) การลอกสี พ่นสีตลอดทั้งลำ สำหรับอากาศยานแบบ Super King B200 ทะเบียน HS-ATS และแลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบ Landing Gear LEG จำนวน 3 ea. 19,000,000.0014-06-2019ประกาศผล
จ้างจัดหาและติดตั้งวางข่ายสาย Fiber Optic 48 core และวางข่ายสาย UTP CAT 6 ณ อาคารสำนักงานใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี1,150,000.0014-06-2019ประกาศผล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ1,120,000.0014-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,366,560.0012-06-2019ประกาศผล
ต่ออายุการใช้งานโปรแกรม Integrated Cartographic Environment (ICE) จำนวน 5 License เป็นเวลา 1 ปี3,400,000.0011-06-2019ประกาศผล
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ3,145,000.0011-06-2019ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ไม่น้อยกว่า 40 Kva 3 PH จำนวน ๒ ชุด และ Static Transfer Switch (STS) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 A 3 PH จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ หอบังคับการบินแม่สอดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,200,000.0011-06-2019ประกาศผล
จ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี4,440,944.0010-06-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด600,000.0007-06-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,161,600.0006-06-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ (๒๑ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 1,920,000.0006-06-2019ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ประกอบด้วย ๑. Block UP Convertor “Comtech EF Data” Model LPOD PS1-50C จำนวน 1 EA ๒. Low Noise Block Down “Norsat” Model 3020XN จำนวน 1 EA582,080.0006-06-2019ประกาศผล
บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 5,570,400.0005-06-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Network Camera จำนวน 2 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและข่ายสื่อสาร Fiber Optic ติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินสมุย4,970,000.0004-06-2019ประกาศผล
จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ WGS-84 ตำแหน่งจุดสำคัญทางการบิน จำนวน 12 สนามบิน3,394,500.0030-05-2019ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และระบบแสดงผลการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์ควบคุมการบินห้วหิน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,279,236.5827-05-2019ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm จำนวน 1 ระบบ ณ อาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ (ครั้งที่ 2) 1,700,000.0027-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๓ คัน สำหรับให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ประจำหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี 15,603,480.0023-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,830,080.0023-05-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมบุคคลผ่านเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Flap Barrier) จำนวน 2 ชุด ระบบเครื่องกั้นจราจรเข้า-ออกพื้นที่บริษัทฯ (Gate Barrier) จำนวน 1 ชุด และเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) จำนวน 3 ชุด 4,743,785.0021-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินระนอง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี1,246,355.0021-05-2019ประกาศผล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด630,000.0021-05-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง4,890,000.0021-05-2019ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,317,600.0021-05-2019ประกาศผล
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๖๗ ชุด และ Statistic Transfer Switch (STS) จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง 50,500,000.0017-05-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินชั้น ๘ และชั้น ๙ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 2,036,940.1015-05-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ระบบ AIM (Aeronautical Information Management) จำนวน 1 ระบบ พร้อมฝึกอบรม58,000,000.0014-05-2019ประกาศผล
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเรดาร์ทุติยภูมิ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี จำนวน ๓ ระบบ144,450,000.0013-05-2019ประกาศผล
ระบบ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้ง ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หัวหิน และหาดใหญ่ รวม 10 แห่ง335,180,000.0008-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,318,724.0008-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี 1,687,840.0008-05-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 1,407,175.0007-05-2019ประกาศผล
จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 8,100 เหรียญ โล่รางวัล จำนวน 242 โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน 6 ใบ778,100.0002-05-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Vehicle Access Control Management (VACM) และระบบ License Plate ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ12,145,807.0002-05-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดิน อากาศทั่วประเทศ ยี่ห้อ THALES จำนวน ๙ รายการ3,773,000.0026-04-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๑ ระบบ6,562,989.4526-04-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งพื้นยก ห้องทำงาน Day to day ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จำนวน ๑ งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ648,189.3126-04-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องนอนชาย-หญิง ชั้น 3 และปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารหอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่3,211,004.4926-04-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,426,585.8026-04-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1,294,000.0025-04-2019ประกาศผล
ซื้อม่านม้วนฟิล์มกรองแสงชนิดควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินภูมิภาค จำนวน ๑๒ สนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,834,374.2424-04-2019ยกเลิกประกาศ
ตอบข้อซักถาม เรื่อง การจ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ21,637,440.0024-04-2019ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์ชุดสำรองสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รายการ6,040,000.0024-04-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง122,207,940.0024-04-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้รับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี 21,637,440.0024-04-2019ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,886,032.0022-04-2019ประกาศผล
จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,317,360.0018-04-2019ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๒ รายการ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง ๒. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง 564,000.0018-04-2019ประกาศผล
เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรบ ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 15 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วัน1,105,714.2917-04-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator :GEN) ณ หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,897,265.0010-04-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๒ ชุด ณ บ้านพักพนักงานหอบังคับการบินกระบี่ 570,096.0010-04-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินสมุย เป็นเวลา 2 ปี633,600.0009-04-2019ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์สาย Coaxial & Connector จำนวน ๖ รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. RF Cable Low Loss ?” จำนวน 4,000 M. ๒. Connector N-Type Male for Low Loss ?” จำนวน 350 EA ๓. Connector N-Type FEMale for Low Loss ?” จำนวน 50 EA ๔. RF Cable Low Loss ?” จำนวน 1,500 M. ๕. Connector N-Type Male for Low Loss ?” จำนวน 30 EA ๖. Connector N-Type FEMale for Low Los จำนวน 20 EA2,000,000.0009-04-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน ชนิด JET A-118,000,000.0025-03-2019ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัฐของบริษัทฯ ประจำปี 25621,775,000.0025-03-2019ประกาศผล
อุปกรณ์ RECEIVER MULTICOUPLER จำนวน 2 รายการ 3,380,130.0022-03-2019ประกาศผล
จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง UPS และ STS 1,769,010.0022-03-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด6,750,000.0021-03-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี 25629,909,000.0021-03-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,253,114.0021-03-2019ประกาศผล
จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ของสนามบินชุมพร1,091,000.0019-03-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,476,000.0014-03-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,619,165.0014-03-2019ประกาศผล
ระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินหัวหิน 39,430,000.0013-03-2019ประกาศผล
โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ (fire alarm system) จำนวน 1 ระบบ 1,700,000.0013-03-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 847,440.0013-03-2019ประกาศผล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ1,120,000.0012-03-2019ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์เครื่องมือวัด ยี่ห้อ Rohde&Schwarz จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑. DME/Pluse Analyzer จำนวน ๒ ชุด ๒. Signal Generator จำนวน ๒ ชุด ๓. Wideband Power Sensor จำนวน ๒ ชุด 13,320,000.0008-03-2019ประกาศผล
จ้างบริการพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารและงานไปรษณีย์ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี 720,000.0007-03-2019ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ 4,460,000.0006-03-2019ประกาศผล
จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Acess Control และระบบ Time Attendance 600,000.0006-03-2019ประกาศผล
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี6,993,000.0005-03-2019ประกาศผล
ซื้อตู้ Shelter จำนวน ๔ ชุด พร้อมติดตั้ง และจัดทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับน้ำหนักตู้ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ท่าอากาศยานดอนเมือง 3,628,700.0005-03-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.750,000.0005-03-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 350 ea.2,402,150.0005-03-2019ประกาศผล
จัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,971,000.0004-03-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี1,366,560.0004-03-2019ยกเลิกประกาศ
เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน1,000,000.0004-03-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ระยะเวลา ๒ ปี2,745,600.0001-03-2019ประกาศผล
อุปกรณ์ SIGNAL LIGHT GUN จำนวน 2 ชุด 610,000.0028-02-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี 2,497,990.0027-02-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 135,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่2,300,000.0027-02-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์ Oscilloscope จำนวน ๑ ชุด ๒. อุปกรณ์ Frequency Counter จำนวน ๑ ชุด 740,000.0026-02-2019ประกาศผล
จ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 4,600,954.0026-02-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างช่างโยธา เพื่อปฏิบัติงานโยธาสำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา-สุขภัณฑ์ อาคารสถานที่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี786,720.0025-02-2019ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างผลิตโคม LED Airport Rotating Beacon จำนวน 2 ชุด 700,000.0025-02-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๔ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี5,127,557.0022-02-2019ประกาศผล
จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 8,100 เหรียญ โล่รางวัล ๒๔๒ โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน ๖ ถ้วย778,100.0021-02-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อคอมพิวเตอร์ Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด และคอมพิวเตอร์ Client จำนวน 18 ชุด5,710,590.0014-02-2019ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) จำนวน ๑ ระบบ 800,000.0012-02-2019ประกาศผล
ระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่ (Beam Detection) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ทุติยภูมิ เขาบางดุก ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต719,682.0011-02-2019ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,755,610.0005-02-2019ประกาศผล
จ้างวิทยากรโครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน) (รวท.อ.) “The Power of Perception”1,992,875.0005-02-2019ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 580,800.0005-02-2019ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมเจาหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่82,700,000.0004-02-2019ประกาศผล
หมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.963,000.0030-01-2019ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,407,175.0028-01-2019ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน 12 เครื่อง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ 4 เครื่อง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 เครื่อง โดยมีระยะเวลาการบำรุงรักษา 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 31 มีนาคม 2564533,500.0028-01-2019ประกาศผล
เช่าห้องพักสำหรับพนักงานปฏิบัติงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินสมุย จำนวน 6 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 1 ปี1,152,000.0024-01-2019ประกาศผล
ต่ออายุการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการบิน (Aeronautical Database) จำนวน ๑ ชุด โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์รูปแบบห้วงอากาศ (Airspace Design Software) จำนวน 1 License และโปรแกรมออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน (Procedure Design Software) จำนวน 3 Licenses ยี่ห้อ IDS ระยะเวลา ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)5,150,000.0023-01-2019ประกาศผล
เช่าบ้านพักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวเข้าอบรม ณ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 7 ห้อง 798,000.0021-01-2019ประกาศผล
เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวเข้าอบรม ณ ส่วนกลางบริษัทฯ จำนวน 12 ห้อง1,056,000.0021-01-2019ประกาศผล
จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 4,314,175.8018-01-2019ประกาศผล
จ้างทำระบบกันซึมดาดฟ้าและยาแนวของหน้าต่างห้องพักอาคารงามดูพลี ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ1,640,000.0016-01-2019ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ ชนิด Maintenance Free, Sealed Lead Acid, High Rate Discharge ขนาด 12 Vdc, 40 Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก และอุปกรณ์ประกอบ1,861,600.0015-01-2019ประกาศผล
จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate รุ่น 310B จำนวน 4 License และรุ่น 200D จำนวน 2 License พร้อมต่อใบอนุญาตเพิ่ม (License) ระยะเวลา ๑ ปี662,500.0010-01-2019ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพ – ปักกิ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า ๑ ปี1,200,000.0008-01-2019ประกาศผล
บริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,267,200.0004-01-2019ประกาศผล
ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ18,000,000.0004-01-2019ประกาศผล
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ 3,000,000.0004-01-2019ประกาศผล
ซื้อ License ของระบบ RAMS Plus จำนวน ๒ สิทธิ์1,588,750.0003-01-2019ประกาศผล
บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และหอบังคับการบินลูกข่าย ได้แก่ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ หอบังคับการบินแพร่ หอบังคับการบินน่าน หอบังคับการบินตาก และหอบังคับการบินแม่สอด เป็นระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี4,959,264.0002-01-2019ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ระบบ ATM (Air Traffic Management) สำหรับ MOPS และ CON/TRA พร้อมติดตั้ง และ Spare Parts เพื่อรองรับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน89,380,000.0028-12-2018ประกาศผล
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๔ รายการ2,405,000.0027-12-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินระนอง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี 1,246,355.0026-12-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างจัดทำตำแหน่งปฏิบัติงานใหม่ (Console) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและจัดหาพื้นยก ณ หอบังคับการบินภูเก็ต3,087,934.4024-12-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบริเวณโถงกลางชั้น ๑ ห้องรับรองชั้น ๒ พื้นที่ปฏิบัติการชั้น ๒ และห้องน้ำชั้น ๑ – ๘ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 15,345,271.0024-12-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน เพื่่อให้บริการรับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ21,637,440.0024-12-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมซอฟต์แวร์ SAP ของระบบงาน ERP 7,480,000.0021-12-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (19 ชุด) ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง1,660,000.0020-12-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่้องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (14 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และหอบังคับการบินลูกข่าย940,000.0018-12-2018ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ระยะเวลาเช่า 1 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)1,100,000.0018-12-2018ประกาศผล
ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ EATON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน3,763,400.0014-12-2018ประกาศผล
ข่ายสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน ๔ วงจร1,723,140.0011-12-2018ประกาศผล
จัดซื้อการ์ดแสดงผลยี่ห้อ Raptor 4000 จำนวน ๕ ชุด 1,760,150.0011-12-2018ประกาศผล
จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Access Control และระบบ Time Attendance เพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิและดอนเมือง600,000.0006-12-2018ยกเลิกประกาศ
ซือพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 10 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการแม่ฮ่องสอน630,000.0004-12-2018ประกาศผล
ดูแลรักษาความสะอาด ประจำหอบังคับการบินสมุย 633,600.0003-12-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา ๑ ปี 1,515,500.0028-11-2018ประกาศผล
ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 1 ชุด ณ หอบังคับการบินหัวหิน2,350,000.0027-11-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้่า พร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 2 ชุด ณ หอบังคับการบินกระบี่ และร้อยเอ็ด4,400,000.0023-11-2018ยกเลิกประกาศ
บริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 ปี580,320.0023-11-2018ประกาศผล
บริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี1,748,120.0020-11-2018ประกาศผล
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสุโขทัย จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี 1,627,560.0016-11-2018ประกาศผล
ปรับปรุงห้องสำหรับติดตั้งระบบ MOP และระบบ CON/TRA ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,627,456.7015-11-2018ประกาศผล
จ้างบริการถ่ายรูปพนักงานส่วนกลาง สำหรับบัตรพนักงาน จำนวน ๑ งาน 723,000.0015-11-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลาจ้าง ๒ ปี1,688,610.0015-11-2018ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง 6,262,989.4514-11-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ Switch ยี่ห้อ Cisco จำนวน ๒๐ ชุด6,732,440.0005-11-2018ประกาศผล
ปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR) สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช1,294,000.0031-10-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Shelter) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,451,847.6931-10-2018ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1,100,016.0025-10-2018ประกาศผล
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับ eTOKAI จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง4,879,828.0024-10-2018ประกาศผล
ของที่ระลึกบริษัทฯ จำนวน 4 รายการ970,000.0022-10-2018ยกเลิกประกาศ
BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้ง1,692,312.0018-10-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ (14 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และหอบังคับการบินลูกข่าย940,000.0018-10-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 kVA. 3 Phase ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ ชุด ระยะเวลา ๑ ปี798,600.0016-10-2018ประกาศผล
จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารผู้ใช้บริการ (AEROTHAI eService)1,000,000.0009-10-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ ๒.) จำนวน ๓ คัน และประจำหอบังคับการบินน่าน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,959,434.0005-10-2018ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 หลัง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,920,000.0003-10-2018ยกเลิกประกาศ
สอบราคาจ้างบริการพนักงานขับรถ สำหรับรถเช่าใช้ในภารกิจของบริษัทฯ ประจำที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ Stand by ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๒ ปี1,306,800.0025-09-2018ประกาศผล
จ้างบริการพนักงานขับรถตู้ปรับอากาศแบบ Outsource ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,437,480.0025-09-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๓๕๕ เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,218,580.1024-09-2018ยกเลิกประกาศ
Software License พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด3,081,600.0021-09-2018ประกาศผล
เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/AM Mobile Radio Transceiver 4 ชุด1,070,000.0020-09-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี2,755,610.0017-09-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จำนวน 3 คัน5,331,760.0014-09-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณทางเข้าออก ส.พัน 1 รอ. ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ520,062.7314-09-2018ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 800,000.0014-09-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware และ Software พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสภาพคล่องจราจรทางอากาศ (ATFM) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมฝึกอบรม 150,000,000.0013-09-2018ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุ License Antivirus และ IPS ของ Firewall ยี่ห้อ Fortigate รุ่น Fortinet จำนวน ๓๓ ชุด โดยมีระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน3,600,000.0013-09-2018ประกาศผล
จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินบริเวณสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ หอบังคับการบินเลย จังหวัดเลย 1,500,000.0013-09-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระลบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จำนวน ๓ ระบบ26,630,000.0013-09-2018ประกาศผล
จ้างก่อสร้างหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 63,783,600.0012-09-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์สายอากาศ จำนวน 5 รายการ10,068,000.0012-09-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี2,162,160.0011-09-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Upgrade Blade Server ยี่ห้อ HP จำนวน 1 ชุด1,280,400.0010-09-2018ประกาศผล
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานชนิด Jet A-16,000,000.0007-09-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ระบบ 4,970,000.0007-09-2018ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ2,100,000.0006-09-2018ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อระบบวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ C-ATIS 92,970,000.0003-09-2018ประกาศผล
ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน ๒ ชุด ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด และ หอบังคับการบินกระบี่4,400,000.0031-08-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ ดังนี้ 1. เสา self Supporting tower 2. Cable Ladder1,015,200.0031-08-2018ประกาศผล
ซื้อแผ่นทองคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 33 อัน830,016.0030-08-2018ประกาศผล
อุปกรณ์ GPS TIME SERVER จำนวน 2 ชุด670,100.0029-08-2018ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงข่ายสื่อสาร จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ Middle Maker ท่าอากาศยานเชียงราย NDB ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และสถานี NDB ท่าอากาศยานตาก 1,200,000.0028-08-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบริเวณโถงกลางชั้น ๑ ห้องรับรองชั้น ๒ พื้นที่ปฏิบัติการชั้น ๒ และห้องน้ำชั้น ๑ – ๘ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ15,345,271.0024-08-2018ยกเลิกประกาศ
สอบราคาจ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 1,623,000.0023-08-2018ประกาศผล
จัดจ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็นระยะเวลา ๒ ปี 3,564,000.0023-08-2018ประกาศผล
The Supply and Delivery of One (1) Engine Pratt & Whitney PT6A-60A for Super King Air 350 Equipped with Engine Accessory72,000,000.0023-08-2018ประกาศผล
จ้างจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,945,800.0023-08-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินระนอง1,246,355.0019-08-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ Calibration System for Avionics Test Set จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม23,180,000.0017-08-2018ประกาศผล
จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ ตำแหน่งสำคัญทางการบิน จำนวน ๑๐ สนามบิน2,722,080.0016-08-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานในทอน จำนวน ๑๐ ยูนิต และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,264,542.0010-08-2018ประกาศผล
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Practika (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,865,212.9508-08-2018ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์ Rack and Accessories ยี่ห้อ Cyberack 6800 ขนาด ๑๙ นิ้ว 42U จำนวน 27 SET1,350,000.0008-08-2018ประกาศผล
จัดซื้อตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุด1,810,000.0008-08-2018ประกาศผล
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานปรับปรุงฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)143,130,000.0007-08-2018ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ ชนิด Maintenance Free, Sealed Lead Acid, High Rate Discharge ขนาด 12 Vdc, 40 Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,861,600.0007-08-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1,503,667.0007-08-2018ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์สื่อสาร SDH Multiplexer จำนวน 5 ระบบ48,499,890.0006-08-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี5,049,840.0003-08-2018ประกาศผล
อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน 6 รายการ3,274,600.0002-08-2018ประกาศผล
ซื้อคอนแทค เฟส T ด้้าน Normal ของ ATS834,600.0001-08-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Display พร้อมเก็บข้อมูลไฟฟ้า AC ไฟฟ้า DC และอุณหภูมิ จำนวน 164 EA 1,404,000.0001-08-2018ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ รยะเวลาการจ้าง 2 ปี 15,554,400.0023-07-2018ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,100,016.0019-07-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,309,060.4019-07-2018ประกาศผล
จ้างทำนาฬิกาแขวนผนังสองระบบ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน 1,900,000.0017-07-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑703,540.0017-07-2018ประกาศผล
จ้างออกแบบปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 764,829.0013-07-2018ประกาศผล
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั๊งโต๊ะ จำนวน 30 ชุด900,000.0012-07-2018ประกาศผล
จ้างสร้างอาคารสำเร็จรูป (Shelter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ หอบังคับการบินตราด2,568,811.8011-07-2018ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Network จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20,510,000.0011-07-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 203 ชุด88,920,000.0010-07-2018ประกาศผล
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 2,305,988.0009-07-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี (๗๓๑ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,318,724.0005-07-2018ยกเลิกประกาศ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๗ รายการ3,000,000.0002-07-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงหลังคาและป้ายชื่อ AEROTHAI ณ หอบังคับการบินภูเก็ต 563,772.0027-06-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี1,286,560.0025-06-2018ประกาศผล
จ้างออกแบบห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ582,104.0021-06-2018ประกาศผล
จ้างซ่อมเครื่องยนต์ระดับ Hot Section (ตรวจห้องเผาไหม้) สำหรับเครื่องยนต์ Pratt&Whitney แบบ PT6A-60A จำนวน ๒ เครื่อง (s/n PCE PK1617 และ s/n PCE PK1618) ที่ติดตั้งบนอากาศยาน HS-PBN แบบ ON-WING11,000,000.0020-06-2018ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และเครื่องเย็น ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และงานบริการสนับสนุนงานตรวจซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ 11,710,444.0014-06-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอบังคับการบินร้อยเอ็ด873,912.0013-06-2018ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ๓ หลัง (๖ ยูนิต) ณ หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 2,139,703.5912-06-2018ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสมุย (เพิ่มเติม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๗ วัน 666,960.0007-06-2018ยกเลิกประกาศ
สอบราคาจ้างปรับปรุงบานประตู หน้าต่าง บ้านพักพนักงาน Type C1 และ C2 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 1,405,129.0007-06-2018ประกาศผล
จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ ๒.) จำนวน ๓ คัน และประจำหอบังคับการบินน่าน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี 7,738,242.0007-06-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบริหารห้องพักรับรองบริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารงามดูพลี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 2,229,384.0006-06-2018ประกาศผล
จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400V/230V พร้อม Load Center จาก Main Distribution Board (MDB) อาคาร ที่ทำการชั้น ๑ ไปยัง Load Center หอบังคับการบินชั้น ๒-๗ และห้อง Approach หอบังคับการบินเชียง502,995.0005-06-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณทางเข้าออก ส.พัน ๑ รอ. ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ 520,062.7301-06-2018ยกเลิกประกาศ
จัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน11,945,800.0025-05-2018ยกเลิกประกาศ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ2,100,000.0023-05-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)703,540.0022-05-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฟิล (fill) สำหรับหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) จำนวน 3 ชุด1,177,000.0022-05-2018ประกาศผล
จ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,564,000.0018-05-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200 /NOVEC 1230/CO2/N2) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,703,108.0018-05-2018ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ประจำปี 2561 597,440.0018-05-2018ประกาศผล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ3,300,000.0018-05-2018ประกาศผล
จ้างบริการจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม CANSO ครั้งที่ 22 2,900,000.0011-05-2018ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ อาคารบ้านพักรับรอง และบริเวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก eBidding2,195,340.0009-05-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน2,750,718.1307-05-2018ประกาศผล
จ้างก่อสร้างทางลาดอาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการและอาคารสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 828,089.5707-05-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,029,600.0007-05-2018ประกาศผล
จัดหาระบบปรับสภาพน้ำสำหรับหอผึ่งน้ำ 1,372,800.0007-05-2018ประกาศผล
จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น ๔๗๔ ชุด 568,800.0004-05-2018ยกเลิกประกาศ
จัดหาและติดตั้ง Automatic Transfer Switch (ATS) ทดแทนของเดิม หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน369,150.0026-04-2018ประกาศผล
จัดหาพัดลมไอเย็น 4 ตัว128,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1119/2558จ้างปรับปรุงทาสีสนามเทนนิส บ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่150,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1080/2558จ้างสร้างป้อมยาม อาคารบริการระบบวิทยุสื่อสารสายการบิน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่140,000.0026-04-2018ประกาศผล
จ้างซ้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชนิดควบคุมความชื้น จำนวน 1 ชุด ตรวจจับควันความไวสูง จำนวน 4 ชุด อาคารเรดาร์ SSR หอบังคับการบินเชียงราย222,560.0026-04-2018ประกาศผล
จัดจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น1 อาคารที่ทำการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่174,778.4626-04-2018ประกาศผล
ซื้อ Smart TV ขนาดไม่ต่ำกว่า55 นิ้ว 3 เครื่อง สำหรับห้องประชุมเล็ก ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และห้องศูนย์ประกอบการ135,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1156/2558งานเดินสายไฟฟ้าแรงสูงสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME หอบังคับการบินลำปาง318,341.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1133/2558ปรับปรุงทาสีภายนอกภายใน หอบังคับการบินเชียงราย330,000.0026-04-2018ประกาศผล
จ้างติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด บ้านพักพนักงานหมุนเวียนหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน 7 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง408,823.9826-04-2018ประกาศผล
จัดหาแบตเตอรี่สำหรับระบบ UPS รุ่น LP6-11 จำนวน 2 รายการ ขนาด 12V 9 AH จำนวน 284 ลูก และขนาด 12V 40 AH จำนวน 16 ลูก353,357.0026-04-2018ประกาศผล
จัดหา และติดตั้งป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน261,080.0026-04-2018ประกาศผล
กพ.บท.ส. 48/2559สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมเดินสายไฟฟ้าจากอาคาร NDB ไปยังหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน 574,706.0026-04-2018ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน312,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1109/2558จ้างเปลี่ยน และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงส่วง บ้านพักพนักงาน ศูนย์คววบคุมการบินเชียงใหม่278,467.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1081/2558สร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถหอบังคับการบินลำปาง250,000.0026-04-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงหลังคาและพื้นโรงรถท่อระบายน้ำฯ244,368.0026-04-2018ประกาศผล
จ้างบริการซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารที่ทำการ และอาคาร SSR RADAR ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง160,072.0026-04-2018ประกาศผล
จัดหาผ้าม่าน จำนวน 21 ชุด สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียนหอบังคับการบินลำปาง210,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1132/2558จัดซื้อทีวีสี 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และทีวีสี 32 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง สำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่261,000.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1111/2558จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 98 ชุด0.0026-04-2018ประกาศผล
ต 1194/2559จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES(ATS) หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน469,000.0026-04-2018ประกาศผล
อุปกรณ์สำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 2,950,000.0025-04-2018ประกาศผล
ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ THALES จำนวน ๑ ระบบ19,999,798.0024-04-2018ประกาศผล
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Terminal พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 150 ชุด 6,050,000.0018-04-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Calibration System for Avionics Test Set จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม23,180,000.0017-04-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักพนักงาน และอาคารหอบังคับการบิน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ระยะเวลา ๒ ปี 1,662,408.0011-04-2018ประกาศผล
จ้างตรวจคุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ณ พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง (ประกอบด้วย ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง ฝ่ายบินทดสอบ และสุวรรณภูมิ) และศูนย์ภูมิภาค 9 แห่ง จำนวน 1,044,000.0011-04-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (24 เดือน) 24,317,824.3211-04-2018ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Access Control) พร้อมจัดทำผนังกั้นพื้นที่และประตูระหว่างทางเดิน ชั้น 2-7 จำนวน 7 ชุด ภายในอาคาร 60 ปี ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ1,084,659.0010-04-2018ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Computer ยี่ห้อ Intermec รุ่น CN70x จำนวน ๓๕ เครื่อง ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน (๒ ปี) 2,041,025.0005-04-2018ประกาศผล
ซื้อ Remote Control & Monitor System (RCMS) ยี่ห้อ Park Air จำนวน 1 ชุด1,680,000.0029-03-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จำนวน 3 ระบบ26,630,000.0029-03-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งรปะเทศไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒2,400,000.0027-03-2018ประกาศผล
จัดซื้อตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุด1,810,000.0019-03-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ Shelter จำนวน ๔ ชุด และจัดทำฐานคอนกรีตรองรับน้ำหนักตู้ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ท่าอากาศยานดอนเมือง 951,872.0016-03-2018ยกเลิกประกาศ
เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-A (Multi Protocol Label Switching) จำนวน ๕๗ สถานี ระยะเวลาเช่า 12 เดือน14,400,000.0016-03-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Display พร้อมเก็บข้อมูลไฟฟ้า AC ไฟฟ้า DC และอุณหภูมิ จำนวน 164 EA1,404,000.0013-03-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างทางลาดอาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการและอาคารสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 828,089.5709-03-2018ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด ระยะเวลา ๒ ปี 2,676,000.0009-03-2018ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์ I/O และตัวแปลงเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๒ ชุด3,544,000.0009-03-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ระบบบริการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์ อื่น ๆ ของ Microsoft จำนวน ๑ ระบบ4,820,000.0008-03-2018ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Precision Air ยี่ห้อ Stulz และ Canatal จำนวน ๓๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี (ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี) ณ ที่ทำการบริษัทฯ อาคารหอบังคับการบินดอนเม566,820.0008-03-2018ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงต่างๆ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย181,500.0006-03-2018ประกาศผล
จัดหาชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สำหรับช่าง ศช.บภ 2. จำนวน 96 ชุด144,000.0006-03-2018ประกาศผล
เครื่องมือวัด Battery Analyzer ยี่ห้อ Midtronic จำนวน ๓ ชุด640,000.0006-03-2018ประกาศผล
เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 955,100.0005-03-2018ประกาศผล
จ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี810,000.0002-03-2018ประกาศผล
อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน 6 รายการ 3,274,600.0028-02-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน181,000.0026-02-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 235,000 บีทียู จำนวน 6 ชุด8,420,000.0023-02-2018ประกาศผล
จัดจ้างงานซ่อมแซมระบบสายไฟแรงต่ำใต้ดินสถานี DVOR/DME135,000.0022-02-2018ประกาศผล
เครื่องมือวัดเพื่อใช้งานในระบบติดตามอากาศยานที่สุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ พร้อมฝึกอบรม3,590,000.0021-02-2018ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบงาน HRIS ระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน15,400,000.0020-02-2018ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการประเมินความสามารถหลักด้านผู้นำของผู้มีศักยภาพสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด1,628,540.0020-02-2018ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบงาน HRIS ระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน15,400,000.0020-02-2018ประกาศผล
จ้างดำเนินการศูนย์ผ่อนคลายสบายใจ (Delight Center) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี3,631,200.0019-02-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 1,690,000.0015-02-2018ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบฐานราก (Mat Foundation) ตรวจสอบและทดสอบระบบอัดอากาศ อาคารหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ802,500.0015-02-2018ประกาศผล
เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ642,000.0015-02-2018ประกาศผล
จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี 2561 จำนวน 279 ชิ้น12,213,000.0015-02-2018ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,796,489.6014-02-2018ประกาศผล
จ้างบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินพิาณุโลก และหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก และแม่สอด272,250.0014-02-2018ประกาศผล
เช่าข่าย สื่อสารหลัก (Primary) IP Network (Layer2) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลาเช่า ๓ ปี7,145,032.0014-02-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี5,932,830.4814-02-2018ประกาศผล
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/ หญิง ชั้น 1 อาคารสันทนาการ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์785,568.6814-02-2018ประกาศผล
เช่าข่าย สื่อสารรอง (Secondary) IP Network (Layer2) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลาเช่า 3 ปี4,746,049.0013-02-2018ประกาศผล
แลกเปลี่ยนอะไหล่อากาศยาน ESIS Indicator, GH-3100 P/N 501-1860-0403 จำนวน 1 ea. 997,287.0013-02-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการบิน จำนวน 2 ระบบ2,980,870.0013-02-2018ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (CALIBRATION SYSTEM FOR VOR/ILS/GNSS/ GBAS ANALYZER) จำนวน ๑ ชุด14,940,000.0008-02-2018ประกาศผล
อะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ ยี่ห้อ THALES, SELEX และ MOPIENS 15,000,000.0005-02-2018ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ (49ชุด) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง4,590,000.0005-02-2018ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเก้าอี้ผู้จัดการงานฯ จำนวน ๙ ตัว, เก้าอี้วิศวกรบริหารระบบฯ จำนวน ๑๐ ตัว, เก้าอี้วิศวกรระบบอาวุโส จำนวน ๑๙ ตัว และเก้าอี้ทรงสูง จำนวน ๕ ตัว ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก431,520.0002-02-2018ประกาศผล
ซื้อจอแสดงผลภาพ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ รายการ1,613,805.0002-02-2018ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Computer Workstation จำนวน 187 ชุด18,008,100.0002-02-2018ประกาศผล
จ้างติดตั้งพื้นกระเบื้องยางพารา ณ ห้องปฏิบัติการจราจรทางอากาศ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ632,344.9302-02-2018ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินนราธิวาส เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,029,600.0001-02-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้ออุปกรณ์ Broadband RF Amplifier จำนวน ๑ ชุด 2,500,000.0001-02-2018ประกาศผล
เช่าที่พักสำหรับพนักงานปฏิบัติงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินสุโขทัย264,000.0001-02-2018ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Safety Switch186,651.8723-01-2018ประกาศผล
จัดทำป้ายชื่อศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน150,000.0022-01-2018ประกาศผล
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบ UPS ยี่ห้อ SOCOMEC จำนวน 96 ลูก410,880.0019-01-2018ประกาศผล
จัดจ้างบริการช่างโยธาภายนอก ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน194,040.0018-01-2018ประกาศผล
ซื้อระบบอุปกรณ์ VCX-IP Network Solution ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง 14,000,000.0018-01-2018ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี1,044,240.0017-01-2018ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและป้ายชื่อ AEROTHAI ณ หอบังคับการบินภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.บท. e-B 27/2561 563,772.0015-01-2018ยกเลิกประกาศ
เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ขนาด 90 ตารางเมตร172,800.0015-01-2018ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-B (Multi Protocol Label Switching) จำนวน ๕๘ สถานี6,523,297.8012-01-2018ประกาศผล
จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในห้องครัวบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 700,000.0011-01-2018ประกาศผล
จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400V/230V พร้อม Load Center จาก Main Distribution Board (MDB) อาคาร ที่ทำการชั้น ๑ ไปยัง Load Center หอบังคับการบินชั้น ๒-๗ และห้อง Approach หอบังคับการบินเชียง502,995.0011-01-2018ยกเลิกประกาศ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ที่ ชั้น ๗ อาคาร Office Building ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง 551,233.0009-01-2018ยกเลิกประกาศ
ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 2 ชุด ณ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ และหอบังคับการบินสกลนคร4,000,000.0008-01-2018ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์จอระบบสัมผัส (Touch Screen) ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑๐ จอ 4,349,900.0029-12-2017ประกาศผล
งานจ้างเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง และสายเมน ถนนทางเข้าสโมสร และบริเวณลานจอดรถโรงยิมฯ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่374,144.0026-12-2017ประกาศผล
จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400 V 230 V 3 P 3 W อาคารหอบังคับการบินเชียงราย449,125.0026-12-2017ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ระยะเวลา 12 เดือน1,200,000.0026-12-2017ประกาศผล
จ้างจัดทำนาฬิกาแขวนผนังสองระบบพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน1,900,000.0025-12-2017ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอก้ไขซอฟต์แวร์ SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบงานบัญชี การเงินและพัสดุ ระยะเวลา 1 ปี6,800,000.0025-12-2017ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๑1,406,440.0025-12-2017ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ระยะเวลา 12 เดือน1,200,000.0014-12-2017ประกาศผล
เช่าที่พักให้กับฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 10 เดือน178,500.0014-12-2017ประกาศผล
เช่าที่พักให้กับฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 10 เดือน180,000.0014-12-2017ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 325,000.0014-12-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินแม่สอด305,613.0008-12-2017ประกาศผล
จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400V/230V พร้อม Load Center จาก Main Distribution Board (MDB) อาคารที่ทำการชั้น ๑ ไปยัง Load Center หอบังคับการบินชั้น ๒-๗ และห้อง Approach หอบังคับการบินเชียง502,995.0007-12-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินและสถานีเครื่องช่วยฯ LLZ, GS ณ หอบังคับการบินสุโขทัย168,646.8306-12-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินเชียงราย676,800.0004-12-2017ประกาศผล
จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในห้องครัวบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 700,000.0004-12-2017ยกเลิกประกาศ
ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ SELEX รุ่น 1150A/1119A จำนวน ๑ ระบบ 13,712,465.5030-11-2017ประกาศผล
ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ MOPIENS รุ่น MARU220 / MARU320 จำนวน ๑ ระบบ 12,669,870.0029-11-2017ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินแม่สอด ตาก สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง ตรัง และนราธิวาส 72,974,000.0028-11-2017ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยฯ และติดตั้งระบบการต่อลงดิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง26,600,000.0028-11-2017ประกาศผล
แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน จำนวน ๒ ชุด 5,000,000.0028-11-2017ประกาศผล
ต่ออายุโปรแกรม MA SoftWare (AntiVirus) จำนวน 101 Licenses176,997.4528-11-2017ประกาศผล
จัดหาอะไหล่สำหรับระบบเรดาร์ SMR ที่สุวรรณภูมิ จำนวน 2 รายการ 1.หลอด Magnetron M5089T จำนวน 1 หลอด 2. หลอด Magnetron MG5230Tจำนวน 1 หลอด401,500.0028-11-2017ประกาศผล
จัดหาจอแสดงผลสำรองยี่ห้อ NEC รุ่น P212 ขนาด 21 นิ้ว267,500.0028-11-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินแม่สอด305,613.0027-11-2017ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๑ งาน519,293.0017-11-2017ประกาศผล
อุปกรณ์โครงการปรับปรุงการให้บริการ WIRELESS LAN (WLAN) เพิ่มเติมบริเวณจุดอับสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน15,000,000.0013-11-2017ประกาศผล
เฟอร์นิเจอร์ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินเชียงราย และแม่ฮ่องสอน261,190.0013-11-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ474,459.9002-11-2017ประกาศผล
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบรางเลื่อน (Mobile Micro Rack Cabinet) จำนวน ๔ ชุด 1,810,000.0002-11-2017ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี662,500.0031-10-2017ประกาศผล
เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 ห้อง138,960.0025-10-2017ประกาศผล
จ้างก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พิษณุโลก หอบังคับการบินแพร่ และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB แพร่3,098,070.0017-10-2017ประกาศผล
เฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำหรับส่วนบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น ๓ อาคารมหาเมฆ210,367.1303-10-2017ประกาศผล
ซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ OKI Model 184T จำนวน ๕๐ เครื่อง650,000.0002-10-2017ประกาศผล
อุปกรณ์สำหรับพัฒนาชุดต้นแบบระบบ 3D Tower Simulator จำนวน ๑ ระบบ5,000,000.0029-09-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งกันสาดบริเวณป้อมยามทางเข้าออกบริษัทฯ ประตูนางลิ้นจี่ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 109,578.7021-09-2017ประกาศผล
ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จำนวน 330 ชุด99,000,000.0006-09-2017ประกาศผล
จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ500,000.0031-08-2017ประกาศผล
จัดหาเก้าอี้นวด 6 ตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่300,000.0023-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ บ้านพักรับรอง VIP ศล.บภ ๒.197,550.0023-08-2017ประกาศผล
จ้างเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารสโมสร อาคารกีฬา ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่100,000.0023-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก198,000.0023-08-2017ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งระบบ CNS & NETWORK MONITORING จำนวน ๑ ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก178,839.8023-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด และเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งใช้งานห้องปฏิบัติงานอำนวยการ อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิาณุ196,000.0023-08-2017ประกาศผล
ปรับปรุงห้องมอนิเตอร์ชั้น 2 อาคารที่ทำการ ศช.บภ ๒.294,183.3023-08-2017ประกาศผล
ก่อสร้างป้อมยามบริเวณลานจอดรถศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่180,000.0023-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ498,941.0023-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง/ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง และพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง 101,780.0022-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเก้าอี้นวดไฟฟ้า จำนวน 12 ตัว สำหรับ ศจ. และ ศบ.480,000.0022-08-2017ประกาศผล
จัดซิ้อเครื่องกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก134,820.0021-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก178,800.0021-08-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุง และกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานภายในห้องงานอำนวยการ ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก356,658.0021-08-2017ประกาศผล
ซื้ออะไหล่ Refurbished BADC+Corvette Card 3A02-01 P/N : 47142220 จำนวน ๑ ชิ้น สำหรับระบบเรดาร์ SSR4,600,000.0021-08-2017ประกาศผล
จัดทำตู้เก็บหนังสือและเอกสาร ณ ห้อง Document Control ชั้น 1 อาคารที่ทำการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่279,270.0018-08-2017ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งระบบกรองน้ำ อาคารกองบส.100,000.0018-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครืื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก138,000.0018-08-2017ประกาศผล
จ้างบริการตัดหญ้า ณ หอบังคับการบินน่าน และหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี310,200.0018-08-2017ประกาศผล
จัดหาคอมพิวเตอร์ Workstation Dell Precision T3420 จำนวน 4 เครื่องและจอแสดงผล Dell UltraSharp U2412M จำนวน 4 เครื่อง248,347.0016-08-2017ประกาศผล
จัดหาอุปกรณ์ RF Test Cable Assembly P/N : ST-18NMNM36 จำนวน 2 ชิ้นและ Termination (Dummy Load) P/N: TN020F-300W จำนวน 2 ตัว157,718.0016-08-2017ประกาศผล
จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๕.๐๐ x ๗.๐๐ เมตร ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก269,186.0016-08-2017ประกาศผล
การจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ระบบ197,147.5016-08-2017ประกาศผล
จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 260,000.0010-08-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงตกแต่ง ภูมิทัศน์ภายในบ้านพักพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (บริเวณวงเวียน สโมสร)165,590.0010-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก190,000.0010-08-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่105,324.1410-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ณ หอบังคับการบินสุโขทัย จำนวน ๑ ป้อม และหอบังคับการบินน่าน จำนวน ๑ ป้อม178,958.0009-08-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชั้น ๕ อาคารหอบังคับการบินพิษณุโลก162,389.0009-08-2017ประกาศผล
จัดหาโปรแกรม MIDAS GEN VERSION 2017 จำนวน ๔ ชุด 385,200.0008-08-2017ประกาศผล
จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน@หอบังคับการบินดอนเมือง(ใหม่)และสุวรรณภูมิ จำนวน 10 รายการ468,000.0008-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ชุด199,983.0008-08-2017ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบ Backbone Multiplexer จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์92,828,930.0003-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับงานปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณร้านกาแฟ CAF? AMEZON สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ370,220.0003-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับงานปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณร้านกาแฟ CAF? AMEZON สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 370,220.0003-08-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ กก. จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑ กก. จำนวน ๓ เครื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก157,500.0003-08-2017ประกาศผล
จ้างบริการซ่อมบำรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ อาคารที่ทำการ และอาคาร SSR Radar ศช.บภ 2.145,520.0002-08-2017ประกาศผล
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องฝ่ายจัดการระดับผู้อำนวยการใหญ่ อาคารอำนวยการ ชั้น ๘ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 212,818.7401-08-2017ประกาศผล
จัดหาผ้าม่าน จำนวน 21 ชุด สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน หอบังคับการบินเชียงราย210,000.0025-07-2017ประกาศผล
จ้างทำนาฬิกาแขวนผนัง สองระบบ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน 1,900,000.0025-07-2017ยกเลิกประกาศ
เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ642,000.0021-07-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Alpha Server DS10 จำนวน 4 เครื่อง149,800.0020-07-2017ประกาศผล
ซื้ัอพร้อมติดตั้งม่านระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด302,810.0019-07-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณร้าน CAF? AMEZON (ปรับปรุงทางเท้าโดยรอบ และงานสวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 494,635.3818-07-2017ประกาศผล
จ้างบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมิแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) จำนวน ๒ เครื่อง551,233.0018-07-2017ยกเลิกประกาศ
โปรแกรม AutoCAD และ โปรแกรม MS Office 365,875.8018-07-2017ประกาศผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 ระบบ751,800.0014-07-2017ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก315,650.0030-06-2017ประกาศผล
จัดหาเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โซฟารับแขก) สำหรับ สจ.ศบ. ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 122,996.5029-06-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด 670,970.2529-06-2017ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์123,600,000.0028-06-2017ยกเลิกประกาศ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใหม่ และอุปกรณ์กีฬาทดแทน205,000.0023-06-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย210,000.0019-06-2017ประกาศผล
จัดหา Notebook Computer With Microsoft Windows 10 Home 64 Bit จำนวน ๖ ชุด 197,400.0012-06-2017ประกาศผล
จ้างสร้างรั้วบริเวณสถานีเรดาห์เก่าและสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DME ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี706,115.4506-06-2017ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ อาคารบ้านพักรับรอง และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก1,881,660.0006-06-2017ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี1,079,200.0006-06-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต526,950.0005-06-2017ยกเลิกประกาศ
จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ณ อาคารศูนย์ประกอบการ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี406,065.0005-06-2017ประกาศผล
จ้างออกแบบปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ230,916.0031-05-2017ยกเลิกประกาศ
จัดหาโทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง 104,000.0031-05-2017ประกาศผล
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง752,260.0031-05-2017ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูป ติดตั้งใช้งาน ณ หอบังคับการบินน่าน406,600.0031-05-2017ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งชุดครัว (Pantry Set) จำนวน 2 ชุด ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสำนักงานใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี220,000.0030-05-2017ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี19,302,480.0026-05-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับอาคารสำเร็จรูป ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก120,492.0023-05-2017ประกาศผล
เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ จำนวน 124 เลขหมาย ระยะเวลา 24 เดือน6,616,905.0022-05-2017ยกเลิกประกาศ
ป้องยามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งระบบสาธารณุปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสุขาภิบาล จำนวน 3 ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ650,000.0019-05-2017ประกาศผล
จ้างติดตั้งเสาธง ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี350,012.0019-05-2017ประกาศผล
งานสำรวจสิ่งกีดขวางโดยรอบสนามบิน ๗ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานแพร่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี140,000.0018-05-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงแนวรั้วบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ส่วนที่ชำรุด บริเวณทางทิศใต้)160,287.0017-05-2017ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Transponder ATC/MODE S, ADS-B Type No. TDR-94 PNR 622-9352-409 จำนวน ๑ ชุด2,100,000.0008-05-2017ประกาศผล
ซื้อจอแสดงผลสัญญาณเรดาร์ 2Kx2k ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง3,000,000.0005-05-2017ประกาศผล
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว และเก้าอี้ประชุม จำนวน ๑๐ ตัว ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก167,000.0004-05-2017ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนฟิล์มชนิดปรับ ขึ้น-ลง ด้วยระบบโซ่ดึง ณ ชั้น ๖ ห้องควบคุมจราจรทางอากาศ (ชั่วคราว) หอบังคับการบินดอนเมือง (เก่า) ท่าอากาศยานดอนเมือง 320,670.0002-05-2017ประกาศผล
ต่ออายุโปรแกรม MA Software (Anti Virus)162,105.0028-04-2017ประกาศผล
จ้างผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางดูงานต่างประเทศ500,000.0028-04-2017ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ Test Leads และ Standard Adaptors จำนวน 16 รายการ1,254,682.0026-04-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการและอาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ720,000.0025-04-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ จำนวน ๓ ชุด แบบซอฟเทนเนอร์ สำหรับหอผึ่งลมเย็น (COOLING TOWER)1,758,000.0024-04-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด 590,000.0020-04-2017ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งรั้วสำเร็จรูปพร้อมฐานราก บริเวณเขตพื้นที่ควบคุม ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,490,060.0019-04-2017ประกาศผล
จัดทำป้ายบอกทางอาคาร และป้ายอาคาร พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ203,300.0018-04-2017ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์ HANDHELD C BAND VSAT SPECTRUM ANALYZER จำนวน ๒ ชุด2,000,000.0018-04-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1,920,000.0012-04-2017ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างปรับปรุงหลังคาหอพระ บ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี321,300.0011-04-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ชุด (หอบังคับบินสุราษฎร์ธานี, หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช, หอบังคับการบินชุมพร, หอบังคับการบินสมุย)1,440,000.0005-04-2017ประกาศผล
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3 และชั้น 6 อาคารหอบังคับการบินชุมพร เพื่อรองรับโครงการ TMCS168,200.0004-04-2017ประกาศผล
แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea. 3,000,000.0031-03-2017ประกาศผล
หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด856,000.0022-03-2017ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อ Battery-Pack for Intermec CN70E ATEX380,000.0022-03-2017ประกาศผล
จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ260,000.0022-03-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ๒๕๖๐484,900.0021-03-2017ประกาศผล
จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 7 รายการ พร้อมขนส่งไป-กลับ887,030.0021-03-2017ประกาศผล
Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 360 ea.1,865,730.0021-03-2017ประกาศผล
จัดซื้อชุดเครื่องนอน จำนวน 20 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย200,000.0016-03-2017ประกาศผล
ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Network Camera จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน2,149,442.7515-03-2017ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางม่าน ณ อาคารหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 69 ชุด114,158.3010-03-2017ประกาศผล
จัดซื้อแบตเตอรี่ UPS ขนาด 12 V 18 AH จำนวน ๓๒๐ ลูก เพื่อใช้งานสำหรับ UPS รุ่น LP 60-33608,000.0010-03-2017ประกาศผล
ปรับปรุงห้องสมุด ห้องสวัสดิการ และป้อมยาม ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่169,846.9507-03-2017ประกาศผล
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน สโมสร บ้านพักรับรองและบ้านพักพนักงาน และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะเวลาการจ้าง 1 ปี1,029,600.0007-03-2017ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการประเมินความสามารถหลักด้านผู้นำของผู้มีศักยภาพสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด11,250,000.0006-03-2017ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี1,305,840.0006-03-2017ประกาศผล
จ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 650,000.0003-03-2017ประกาศผล
ซื้อระบบ Network Infrastructure ยี่ห้อ Cisco จำนวน 1 ระบบ 34,520,000.0028-02-2017ประกาศผล
ต 1191/2559จ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงต่างๆ ศช.บภ 2. และหอบังคับการบินลูกข่าย165,000.0027-02-2017ประกาศผล
จัดซื้อตู้ LOCKER 6 ประตู ยี่ห้อ Lucky รุ่น LK-6106 ล็อคอิสระขนาด 91.70 x 45.70 x 182 ซ.ม. จำนวน 14 ตู้125,832.0027-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Buliding Automatic System :BAS) จำนวน 1 ระบบ4,760,000.0024-02-2017ประกาศผล
จัดหาแบตเตอรี่ UPS 200 ลูก200,000.0023-02-2017ประกาศผล
จัดจ้างซ่อมชุดควบคุมลิฟต์ ณ หอบังคับการบินสกลนคร126,278.1923-02-2017ประกาศผล
ป้อมยามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสุขาภิบาล จำนวน ๓ ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ650,000.0023-02-2017ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 หอบังคับการบินเลย184,197.0023-02-2017ประกาศผล
จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาประจำปีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)500,000.0021-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่1,343,200.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน 8 เครื่อง8,350,000.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และ โทรทัศน์แบบดิจิตอล และ ตู้เย็น 1,210,800.0017-02-2017ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภค และงานโยธา ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี5,437,740.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้1,956,281.0017-02-2017ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (12 ชุด)1,083,062.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี1,324,400.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อปืนสัญญาณไฟ (Signal Light Gun) จำนวน 18 ชุด 4,500,000.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดทำ Video Wall จำนวน 2 รายการ7,251,000.0017-02-2017ประกาศผล
จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี 256010,296,395.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้นถอนลิฟต์เดิม จำนวน 5 ชุด10,665,000.0017-02-2017ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ5,840,977.9717-02-2017ยกเลิกประกาศ
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 1,510,000.0017-02-2017ประกาศผล
ซื้ออุปกรณ์วัดวิเคราพห์สัญญาณแปลกปลอม จำนวน 1 ระบบ6,800,000.0017-02-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑-๔ อาคารมหาเมฆ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ 1,560,202.1316-02-2017ประกาศผล
งานจ้างบริการสุขอนามัย109,523.0014-02-2017ประกาศผล
จัดซื้อจอแสดงผลยี่ห้อ Dell รุ่น U2417H ที่ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 10 เครื่อง128,400.0010-02-2017ประกาศผล
จ้างทำของรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและนักกีฬาเหรียญทอง ประจำปี 2559155,000.0010-02-2017ประกาศผล
จ้างตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200/NOVEC1230/CO2 ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ดำเนินการ ๑ ปี 638,076.6709-02-2017ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ-ส่ง พนักงานและใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน 4 คัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์4,977,000.0008-02-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องมือวัด True RMS 50000139,474.5003-02-2017ประกาศผล
จัดหา Mainboard of IDP2800SQ-Rev 0 ที่พิษณุโลก121,552.0003-02-2017ประกาศผล
อิเล็กทรอนิกส์จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ 4,047,000.0001-02-2017ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องแบตเตอรี่สำหรับ UPS รุ่น 12V 18AH พร้อมส่งมอบ จำนวน 80 ลูก144,000.0001-02-2017ประกาศผล
ระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินกระบี่10,983,000.0031-01-2017ประกาศผล
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยฯ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี ท่าอากาศยานสุโขทัย และตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19,530,000.0030-01-2017ยกเลิกประกาศ
งานปรับปรุงห้องระบบ Trunked Repeater อาคารสุจิณโณ100,000.0030-01-2017ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก414,400.0026-01-2017ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นบ่อน้ำบริเวณศาลพระพรหม อาคาร ๖๐ ปี และอาคารโรงไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 1,579,500.0026-01-2017ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารการบืนยันตัวตน จำนวน 1 ระบบ8,000,000.0025-01-2017ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี6,904,500.0025-01-2017ประกาศผล
จ้างทำเขื่อนรอบบ่อบำบัดแฟลตพนักงานในเมือง ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา2,392,174.0025-01-2017ประกาศผล
จัดซื้อที่นอนขนาด กว้าง ๓.๕ ฟุต ยาว ๖.๕ ฟุต ด้านบนเป็นยางพาราแท้ ๑๐๐% แบบมีรูพรุนหนา ๑ นิ้ว ด้านล่างเป็นยางพาราฟองอัดหนา ๑ นิ้ว หุ้มหนัง PVC มีซิปถอดได้ จำนวน ๓๖ ชุด ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฯสำรองฉุกเฉิน192,600.0019-01-2017ประกาศผล
จ้างสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคารบ้านพัก อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และสำรวจสิ่งกีดขวางรอบสนามบิน พร้อมจัดทำข้อมูล ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 170,000.0018-01-2017ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี 1,188,000.0013-01-2017ประกาศผล
จัดหาไฟฉุกเฉิน 80ชุด และถังดับเพลิง 38 ถัง330,000.0013-01-2017ประกาศผล
จ้างช่างซ่อมบำรุง (งานช่างโยธาและงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่) ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี326,304.0010-01-2017ประกาศผล
ซ่อมระดับ Overhaul ใบพัดอากาศยานแบบ 4 Blade ยี่ห้อ Hartzell P/N HC-E4N-3G จำนวน 2 ชุด2,000,000.0005-01-2017ประกาศผล
จ้างซ่อมระดับ Overhaul ใบพัดอากาศยานแบบ McCauley 3 Blade P/N 3GFR34C702-C จำนวน 2 ชุด 2,000,000.0005-01-2017ประกาศผล
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ จำนวน ๒ ระบบ2,860,000.0030-12-2016ยกเลิกประกาศ
ปรับปรุงห้อง Operation พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 358,068.9128-12-2016ประกาศผล
เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน104,211.0028-12-2016ประกาศผล
อุปกรณ์ MEASURING RECEIVER จำนวน 1 ชุด5,800,000.0027-12-2016ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่273,000.0023-12-2016ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (หอบังคับบินสุราษฎร์ธานี, หอบังคับ การบินนครศรีธรรมราช, หอบังคับการบินชุมพร, หอบังคับการบินสมุย) จำนวน ๑๖ ชุด 1,440,000.0023-12-2016ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อปั๊มน้ำจ่ายน้ำประปาอัตโนมัติ100,000.0022-12-2016ประกาศผล
จัดหาพร้อมติดตั้งแป้นบาสเกตบอลชนิดโครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานราก ค.ส.ล.และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี341,090.0020-12-2016ประกาศผล
ต 1053/2558จัดหามอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ พร้อมถังกรองทราย และอุปกรณ์ประกอบ320,000.0020-12-2016ประกาศผล
จ้างบริการ-ดูแลสุขภัณฑ์ Calmatic ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี156,700.0019-12-2016ประกาศผล
จ้างบริการ-ซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี225,060.0019-12-2016ประกาศผล
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง (รวมถึงฝ่ายบินทดสอบ) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี1,234,800.0019-12-2016ยกเลิกประกาศ
ต 1075/2558จ้างบริการ-ดูแลสุขภัณฑ์ Calmatic143,400.0019-12-2016ประกาศผล
จ้างบริการดูแลทำความสะอาดที่ทำการบริษัทฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจำหอบังคับการบินตราด448,800.0015-12-2016ประกาศผล
จัดหาม่านม้วน249,748.0015-12-2016ประกาศผล
เช่าวงจร DDN (E1 LINK)460,000.0015-12-2016ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด 590,000.0013-12-2016ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อผ้าม่านหน้าต่าง จำนวน 221 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 9 และ 10 ห้องพักรับรอง อาคารงามดูพลี916,224.0013-12-2016ยกเลิกประกาศ
จัดหาเครื่องออกกำลังกาย สำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 รายการ119,600.0006-12-2016ประกาศผล
จ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560297,924.0005-12-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน185,650.8002-12-2016ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,200,000.0002-12-2016ประกาศผล
ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน บค.ทบ. ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 449,040.7301-12-2016ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 งาน4,800,000.0030-11-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างซ่อมเครื่อง Alpha Server XP1000 124,120.0024-11-2016ประกาศผล
จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนังชนิดอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา700,000.0024-11-2016ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)1,079,200.0023-11-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก1,259,944.0023-11-2016ประกาศผล
เครื่องมือวัดเพื่อใช้งานประจำสถานีเรดาร์ จำนวน 3 รายการ6,108,118.7521-11-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างจัดทำบ่อบาดาลและเดินท่อระบบน้ำบาดาล ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ1,850,100.0018-11-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงห้อง SIMULATOR 1 และ SIMULATOR 2 อาคารหอบังคับการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต1,592,722.0018-11-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อมอาคาร ATC COMPLEXณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,640,209.0018-11-2016ประกาศผล
ปรับปรุงป้ายสำนักงาน บริเวณฝั่ง Air Side ท่าอากาศยานเชียงใหม่18,000.0018-11-2016ประกาศผล
ต 1059/2558จ้างปรับปรุงปิดทองพระพุทธรูป ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่120,000.0016-11-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 280,710.0015-11-2016ประกาศผล
จัดหาเครื่องพิพม์ Dot Aatrix210,000.0008-11-2016ประกาศผล
จัดซื้อโซฟารับแขก 7 รายการ ใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่179,000.0007-11-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ทางเท้าบ้านพักพนักงาน และสระน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก5,337,985.0003-11-2016ประกาศผล
วิทยุมือถือระบบ Digital Two-Way ยี่ห้อ Motorola รุ่น Mototrbo XIR P8608i จำนวน 200 ชุด7,000,000.0003-11-2016ประกาศผล
จ้างบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง ที่ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก บ้านพัก สโมสร หอบังคับการบินตาก แม่สอด แพร่ น่าน สุโขทัยและเพชรบูรณ์ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี247,500.0002-11-2016ประกาศผล
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 1,336,156.3427-10-2016ยกเลิกประกาศ
เช่ารถกระบะ 4 ประตู เพื่อเช่าใช้งานที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน 1,320,000.0026-10-2016ประกาศผล
จัดหาอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารVHF/UHF พร้อมติดตั้งระบบทดแทนของเดิม100,000.0025-10-2016ประกาศผล
จ้างผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่325,368.0025-10-2016ยกเลิกประกาศ
จัดจ้างบริการดูแลสระว่ายน้ำ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2 ปี325,368.0025-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 3ชุด120,000.0020-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ณ อาคารสโมสร220,000.0020-10-2016ประกาศผล
ระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง35,828,930.0019-10-2016ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 25 ลูก สำหรับ UPS ขนาด 12 V200 Ah247,500.0015-10-2016ประกาศผล
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ124,000.0012-10-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งออกกำลังกายแบบพื้นยางสังเคราะห์ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ4,802,154.9811-10-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารหอบังคับการบินพิษณุโลก และอาคารหอบังคับการบินน่าน672,569.0011-10-2016ประกาศผล
จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา140,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดหาคอทพิวเตอร์ Server150,000.0010-10-2016ประกาศผล
อุปกรณ์ Computer Tablet390,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์สายอากาศ Air to Ground 20 ชุด300,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อ Watt Meter135,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อ Palm microphone200,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อ Dual pocket desktop charger120,000.0010-10-2016ประกาศผล
จัดซื้อ Computer พกพา 5 ชุด250,000.0010-10-2016ประกาศผล
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ300,000.0010-10-2016ประกาศผล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ120,000.0010-10-2016ประกาศผล
จ้างให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ500,000.0010-10-2016ยกเลิกประกาศ
จัดหาชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด270,000.0003-10-2016ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 1,091,400.0001-10-2016ประกาศผล
เช่าข่ายสื่อสาร Internet-B สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายรอง สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน1,027,200.0001-10-2016ประกาศผล
จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (12 เดือน)594,000.0030-09-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างบริการตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช311,520.0030-09-2016ประกาศผล
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ประกอบ และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ (ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ) บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่1,050,000.0023-09-2016ยกเลิกประกาศ
จัดหา 8GB Fiber Channel (FC) พร้อมติดตั้ง107,482.3222-09-2016ประกาศผล
ซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อว (UPS) และอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับระบบอุปกรณ์32,410,000.0022-09-2016ประกาศผล
ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน 4 ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise ณ ท่าอากาศยานชุมพร กระบี่ บุรีรัมย์ และแม่สอด81,130,000.0021-09-2016ยกเลิกประกาศ
ประมูลการดำเนินกิจการบิวตี้ซาลอน0.0020-09-2016ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน 2 คัน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี5,685,136.0016-09-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารที่หอบังคับการบินอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง834,600.0016-09-2016ประกาศผล
ซื้อพร้อมติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic สำหรับรองรับการใช้งานระบบอุปกรณ์ติดตาม อากาศยานภาคพื้น MLAT (MULTILATERATION) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18,000,000.0015-09-2016ประกาศผล
ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) จำนวน 2 ระบบ และอุปกรณ์ Digital Recording and Replay System (DVR) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ89,680,000.0015-09-2016ประกาศผล
จัดจ้างติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ขายึด สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์จอแสดงผลเพิ่มเติม ที่ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 12 ชุด130,000.0013-09-2016ประกาศผล
จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ4,047,000.0009-09-2016ยกเลิกประกาศ
จัดหาพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 3x6x2.50 เมตร ณ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์344,540.0006-09-2016ประกาศผล
ปรับปรุงพื้นที่ ศจ. และ ศบ. บริเวณชั้น ๒ อาคารปฏิบ้ติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ115,476.4001-09-2016ประกาศผล
จ้างบริการตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร303,600.0030-08-2016ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยฯ และติดตั้งระบบการต่อลงดิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ทางวิ่ง 21L)26,600,000.0030-08-2016ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์41,700,000.0029-08-2016ประกาศผล
จัดซื้อ Battery ประเภท Intrinsically Safe ยี่ห้อ HYTERA สำหรับวิทยุสื่อสาร HYTERA Model PT580H F5 จำนวน ๕๐๐ ก้อน 2,495,775.0022-08-2016ประกาศผล

จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีประจำปี 2559

234,550.0018-08-2016ประกาศผล
จ้างจัดทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม390,000.0017-08-2016ประกาศผล
จัดซื้อ RF Test Cable Assembly P/N:ST-18NMNM36 จำนวน 2 ชิ้น และ Termination (Dummy Load) P/N:TN020F-300W จำนวน 3 ชิ้น226,947.0009-08-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง776,858.0009-08-2016ประกาศผล
จัดหาชุดเครื่องนอน จำนวน 24 ชุด สำหรับบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินลำปาง หอบังคับการบินเชียงราย และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน แห่งละ 8 ชุด156,800.0009-08-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 เป็นห้องควบคุมจราจรทางอากาศ (ชั่วคราว) พร้อมจัดหาถังดับเพลิงฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง1,999,029.5808-08-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถพนักงานบริเวณรอบอาคาร Radar SSR ท่าอากาศยานดอนเมือง1,802,337.4608-08-2016ประกาศผล
จ้างตัดชุดผ้าไทยสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ 244,000.0005-08-2016ประกาศผล
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล ที่ ศูนย์ควมคุมการบินพิษณุโลก149,800.0004-08-2016ประกาศผล
ปรับปรุงห้องพักผ่อนชั้น 4 อาคารหอบังคับการบิน487,324.6803-08-2016ประกาศผล
ต่ออายุโปรแกรม Anti Virus MA Software จำนวน 101 Licenses162,105.0002-08-2016ประกาศผล
ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Access Control) พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค3,950,000.0029-07-2016ประกาศผล
จ้างบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 275,252.0028-07-2016ประกาศผล
ซื้่อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 87 ชุด4,785,000.0026-07-2016ประกาศผล
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 17000 BTU สำหรับบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย 4 ชุด และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน 4 ชุด232,000.0025-07-2016ประกาศผล
จัดทำเสื้อเบลเซอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2559135,000.0021-07-2016ประกาศผล
จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 KVA. บริเวณอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง1,079,200.0019-07-2016ยกเลิกประกาศ
การจัดซื้อ Adaptor แบบต่างๆและ Cable Assembly แบบต่างๆ จำนวน ๑๕ รายการ138,532.9014-07-2016ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2,517,215.0012-07-2016ประกาศผล
ซอฟต์แวร์ Oracle SOA Suite และซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle DBMS Standard Edition พร้อมติดตั้ง10,250,000.0007-07-2016ประกาศผล
จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ดอนเมืองจำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี1,533,000.0030-06-2016ประกาศผล
จ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ณ พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง (ประกอบด้วย ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และศูนย์ภูมิภาค 9 แห่ง จำนวน 1 งาน1,044,000.0029-06-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างออกแบบอาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรมและพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ศญ.บภ๒1,319,062.1629-06-2016ประกาศผล
อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 104 ชุด44,900,000.0028-06-2016ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งานเสาอากาศแบบ Self-Supporting Tower ชนิดโครงเหล็กสามเหลี่ยม และ Cable Ladder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้ง ณ สถานี RCAG สมุย (เขาป้อม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ รายการ755,000.0028-06-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างทำพร้อมติดตั้งชั้นหนังสือ ณ ห้องสมุด อาคาร Support Building ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 222,453.0023-06-2016ประกาศผล
จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุดและเครื่องพิมพ์จำนวน 4 เครื่อง ที่หอบังคับการบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ138,014.4022-06-2016ประกาศผล
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่577,450.0009-06-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายแบบพื้นยางสังเคราะห์ บริเวณรอบสนามฟุตบอลฯ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ3,342,597.3109-06-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียนและอาคารหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร 1,237,300.0027-05-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียน หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,433,457.0027-05-2016ยกเลิกประกาศ
ต 1112/2558จัดหา CPU Board 833 MHz EV68 8MB cache117,700.0026-05-2016ประกาศผล
ต 1099/2558จัดห่เครื่องมือช่างพร้อมตู้เก็บเครื่องมือใช้งานที่เรดาร์ 5 สถานี179,025.0026-05-2016ประกาศผล
ต 1098/2558จัดหาเครื่องมือช่างพร้อมตู้เก็บเครื่องมือใช้งานที่เรดาร์ 5 สถานี179,025.0026-05-2016ประกาศผล
พ 1065/2558จัดหาหลอด MAGNETRON รุ่น MG5230T จำนวน 1 หลอดและ หลอด MAGNETRON รุ่น M5089T จำนวน 1 หลอด305,800.0026-05-2016ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารอำนวยการ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,000,000.0019-05-2016ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับระบบอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์32,410,000.0011-05-2016ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเครื่องเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) จำนวน 3 ชุด115,500.0003-05-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,033,987.0028-04-2016ประกาศผล
จ้างทำพร้อมติดตั้งม่านม้วนระบบโซ่ดึง ณ ห้องทำงาน Day Work ของ ฟท.ศป. ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ195,300.0025-04-2016ประกาศผล
จัดซื้อ HEADSET (หูฟังพร้อมไมค์) จำนวน 45 ชุด 168,525.0021-04-2016ประกาศผล
ประมูลราคาการดำเนินกิจการซักอบรีด ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ0.0011-04-2016ประกาศผล
จ้างปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด550,000.0011-04-2016ประกาศผล
จ้างก่อสร้างขยายแนวรั้วกั้นแนวเขตด้านหน้าอาคารหอบังคับการบินพิษณุโลก 165,640.5504-04-2016ประกาศผล
จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 443,300.0004-04-2016ประกาศผล
จัดซื้ออุปกรณ์ RS-232 LINE SHARER 4 PORT จำนวน 4 เครื่อง192,600.0004-04-2016ประกาศผล
จัดหาและติดตั้งรางวางสายเคเบิล (CATWALK) อาคารสำนักงานกอง บส.วบ. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่125,297.0030-03-2016ประกาศผล
ระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์35,828,930.0023-03-2016ยกเลิกประกาศ
จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกห้องปฏิบัติการงานควบคุมจราจรทางอากาศ ชั้น 6 หอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร101,000.0017-03-2016ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน ๒ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารอำนวยการ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000.0014-03-2016ยกเลิกประกาศ
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับรับประทานอาหาร126,960.0011-03-2016ประกาศผล

จ้างติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งจอมอนิเตอร์ โครงการ TMCS

119,250.0003-03-2016ประกาศผล
จ้างรื้อถอนและติดตั้งสายอากาศเรดาร์ภาคพื้นดิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ299,600.0001-03-2016ประกาศผล

จัดหาอาคารสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง

497,560.0029-02-2016ประกาศผล
จ้างทำผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่120,000.0023-02-2016ประกาศผล
กพ.บท.อ.028/2559ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME จำนวน 1 ชุด พร้อมงานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยและติดตั้งระบบการต่อลงดิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์23,390,000.0019-02-2016ยกเลิกประกาศ
ต 1189/2559จัดหาเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 10 รายการ302,600.0017-02-2016ประกาศผล
ต 1224/2559จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนทึบพร้อมระบบมอเตอร์ ณ ชั้น T5A อาคาร Control Tower ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 344,129.1209-02-2016ประกาศผล
ต 1143/2558จ้างช่างซ่อมบำรุง เพื่อปฏิบัติงานโยธา ไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน305,910.0001-02-2016ประกาศผล
ต 1223/2559จ้างจัดทำป้ายสเตนเลส แบบแฮร์ไลน์ พร้อมขนย้ายป้ายเดิม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง101,650.0025-01-2016ประกาศผล
ต 1222/2559ปรับปรุงพื้นที่จอดรถพนักงาน บวท. (ชั่วคราว) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง176,376.0918-01-2016ประกาศผล
ต 1074/2558จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ 3 รายการ228,320.0015-01-2016ประกาศผล
อุปกรณ์วิทยุลูกข่าย TETRA Digital Trunked Radio System (DTRS) จำนวน 1,400 ชุด45,600,000.0007-01-2016ประกาศผล
กพ.บท.อ.๗/๒๕๕๙จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการว่าจ้าง ๒ ปี4,090,800.0004-01-2016ประกาศผล
ต 1221/2559จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ Coffee Lounge และห้องงานระบบ บริเวณชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ200,803.7624-12-2015ประกาศผล
ต 1144/2558จัดหาและติดตั้งม่านม้วนปรับแสง(ระบบโซ่ดึง)229,527.0017-12-2015ประกาศผล
ต 1225/2559ซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในห้องครัว ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ205,440.0015-12-2015ประกาศผล
กพ.บท.ส.๑๓๐/๒๕๕๘จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและบันไดรอบสระเก็บน้ำ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต645,581.0008-12-2015ประกาศผล
ต 1142/2558จัดซื้อศาลาอเนกประสงค์(ชนิดไม้) จำนวน 3 หลัง150,000.0027-11-2015ประกาศผล
ต 1141/2558จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ขนาด 36000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด150,000.0026-11-2015ประกาศผล
ศร.บภ 1.ส.001/2559จัดซื้อชุดเครื่องมือช่างพร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (TOOL KIT) และจัดส่ง จำนวน ๓ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี110,000.0021-11-2015ประกาศผล
ต 1220/2559ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น ๒ อาคารสโมสร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเดินระบบภายใน469,665.0016-11-2015ประกาศผล
ต 1073/2558จ้างบริการ-ซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย204,600.0010-11-2015ประกาศผล
ต 1072/2558จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ณ อาคารRADAR SSR Mode S. ศร.บภ ๑.139,100.0002-11-2015ประกาศผล