เรื่อง : จัดหาชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศผล
03 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 247,068.35
    เหตุผล :
  • บริษัท พีเพิลแวร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 253,654.20
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 247,068.35
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง