เรื่อง : ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
03 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เซาท์อิสไทยแลนด์ จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2. บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 3. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 7,480,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด