เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์สายอากาศ Air to Ground 20 ชุด
วันที่ประกาศผล
10 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยิบอินซอย และแย็ค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 256,800.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง