เรื่อง : เช่าข่ายสื่อสาร Internet-B สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายรอง สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
วันที่ประกาศผล
01 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,027,200.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 770,400.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด