เรื่อง : จัดจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
23 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายมาโนช มณีสว่าง เสนอราคาที่ (บาท) 144,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาถูกต้องและเป็นคู่ค้าภาครัฐ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายมาโนช มณีสว่าง เสนอราคาที่ (บาท) 140,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ