เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.
วันที่ประกาศผล
05 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 499,850.50
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด