เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสมุย (เพิ่มเติม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๗ วัน
วันที่ประกาศผล
07 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารในวันที่กำหนด