เรื่อง : จ้างบริการซ่อมบำรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ อาคารที่ทำการ และอาคาร SSR Radar ศช.บภ 2.
วันที่ประกาศผล
02 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เก็ตไอที จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 145,520.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องเพียงรายเดียวและอยู่ในงบประมาณ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เก็ตไอที จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 145,520.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ