เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และระบบแสดงผลการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์ควบคุมการบินห้วหิน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
27 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. จำเป็นต้องปรับปรุงขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศ