เรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินสมุย เป็นเวลา 2 ปี
วันที่ประกาศผล
09 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นางลำไพ คนฉลาด เสนอราคาที่ (บาท) 588,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นางลำไพ คนฉลาด เสนอราคาที่ (บาท) 588,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด