เรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ (๒๑ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
วันที่ประกาศผล
06 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สัญญาพัฒน์ วฺิศวกรรม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,234,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด