เรื่อง : จัดซิ้อเครื่องกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
21 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เกรทเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 134,820.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนเทค เสนอราคาที่ (บาท) 158,360.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท เรดิเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 169,060.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เกรทเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 134,820.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด