เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด