ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคา
วันที่สินสุดประกาศ
31 มีนาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,956,281.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
13 ธันวาคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
1,905,308.89
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ เมธัส ธรรมประสิทธิ์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
17-01-2017 ถึง 02-02-2017
กำหนดยื่นซอง
03-02-2017
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9323