เรื่อง : จัดซื้อจอแสดงผลยี่ห้อ Dell รุ่น U2417H ที่ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ประกาศผล
10 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เสนอราคาที่ (บาท) 128,400.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เสนอราคาที่ (บาท) 128,400.00
    เหตุผล :