เรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ(๒๘) ชุด สำหรับติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
13 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอล คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,999,900.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท แอร์โก้ โปรเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,939,200.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,680,542.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท เจ พี ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,291,900.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เฮงสูง จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เจ พี ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,291,900.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ราคาตำ่สุด