เรื่อง : ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
06 มกราคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำต้น2007 เสนอราคาที่ (บาท) 2,255,866.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคครบถ้วนถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำต้น2007 เสนอราคาที่ (บาท) 2,255,866.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคครบถ้วนถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด