เรื่อง : จ้างซ่อมระดับ IRAN (Inspection and Repair As Necessary) การลอกสี พ่นสีตลอดทั้งลำ สำหรับอากาศยานแบบ Super King B200 ทะเบียน HS-ATS และแลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบ Landing Gear LEG จำนวน 3 ea.
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 18,787,450.55
    เหตุผล : เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 18,700,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด