เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
25 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว