เรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินแม่สอด
วันที่ประกาศผล
08 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ซี พี เน็ทเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 250,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • นายกฤษฎ์ ทรัพย์สิน เสนอราคาที่ (บาท) 258,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้านวรรณพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 268,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้านนิสันพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 278,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ซี พี เน็ทเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 250,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด