เรื่อง : จ้างปรับปรุงรั้วรอบอาคาร NDB หอบังคับการบินลำปาง
วันที่ประกาศผล
28 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 566,034.06
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 550,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • บริษัท มาสเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 562,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป เสนอราคาที่ (บาท) 576,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 550,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด