ต 1059/2558

เรื่อง : จ้างปรับปรุงปิดทองพระพุทธรูป ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
16 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายภานุชิต พรหมเมือง เสนอราคาที่ (บาท) 110,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีเสนอราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของบริษัท
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายภานุชิต พรหมเมือง เสนอราคาที่ (บาท) 110,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและถูกต้องตามความต้องการของบริษัท