เรื่อง : จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๗ รายการ
วันที่ประกาศผล
08 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของอะไหล่แต่ละรายการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 821,830.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 4 รายการ
 • 2. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 810,969.05
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 รายการ
 • 3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 268,603.17
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 1 รายการ