เรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้ว ป้อมยาม พร้อมพื้นที่จอดรถ และป้ายชื่อบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับอาคารสำนักงานใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
วันที่ประกาศผล
02 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993 เสนอราคาที่ (บาท) 7,053,319.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993 เสนอราคาที่ (บาท) 7,053,319.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน