เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
14 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาที่ (บาท) 2,399,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีท โฮม บิ้วด์
    เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาที่ (บาท) 2,399,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด