เรื่อง : จัดซื้อผ้าม่านหน้าต่าง จำนวน 221 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 9 และ 10 ห้องพักรับรอง อาคารงามดูพลี
วันที่ประกาศผล
13 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอเงื่อนไขและคุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อกำหนด