เรื่อง : จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ชุด (หอบังคับบินสุราษฎร์ธานี, หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช, หอบังคับการบินชุมพร, หอบังคับการบินสมุย)
วันที่ประกาศผล
05 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 984,400.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.โมเบียส เทเลคอม
    เหตุผล : ราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 980,000.00
    เหตุผล :