เรื่อง : หน่วยความจำ (MEMORY) ยี่ห้อ CISCO (PART NO. UCS-MR-1x162RUA-RF จำนวน 20 แผง) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP-HRIS จำนวน 1 ชุด ทพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
16 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 801,430.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตาม บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 898,800.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตาม บวท. กำหนด
 • 3. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 856,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตาม บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
 • 2. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 799,932.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด