เรื่อง : จัดซื้อแบตเตอรี่ UPS ขนาด 12 V 18 AH จำนวน ๓๒๐ ลูก เพื่อใช้งานสำหรับ UPS รุ่น LP 60-33
วันที่ประกาศผล
10 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 584,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 544,000.00
    เหตุผล : ups ที่ใช้งานเป็นยี่ห้อ VICTRON ดังนั้นการเปลี่ยนแบบเตอรี่จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ การตั้งค่ากระแสชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นค่าเฉพาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของ UPS ยี่ห้อ Victron