เรื่อง : จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อมอาคาร ATC COMPLEXณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
18 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท บี.เอส.จี.กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,300,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด