เรื่อง : จ้างบริการบริหารห้องพักรับรองบริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารงามดูพลี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
06 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 1,813,320.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด
    เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 1,813,320.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด