เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Network Camera จำนวน 2 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและข่ายสื่อสาร Fiber Optic ติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินสมุย
วันที่ประกาศผล
04 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • อดิศัยสัมพันธ์พานิช เสนอราคาที่ (บาท) 4,940,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • ไทฮัน โซลูชั่นส์ เสนอราคาที่ (บาท) 4,870,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • อิมเมจิเนชั่น
  เหตุผล : ไม่ยื่นเอกสารหลักฐานที่เป้นสาระสำคัญ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ไทฮัน โซลูชั่นส์ เสนอราคาที่ (บาท) 4,870,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด