เรื่อง : จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เค.เอส.ซี. คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,586,884.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เค.เอส.ซี. คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,586,884.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด