เรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินแม่สอด
วันที่ประกาศผล
27 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.เอ็น ซี พี เน็ทเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 250,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • นายกฤษฎ์ ทรัพย์สิน
  เหตุผล : ราคาที่เสนอสูง
 • ร้านวรรณพาณิชย์
  เหตุผล : ราคาที่เสนอสูง
 • ร้านนิสันพาณิชย์
  เหตุผล : ราคาที่เสนอสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.เอ็น ซี พี เน็ทเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 250,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด