เรื่อง : จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ
วันที่ประกาศผล
04 มกราคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ๑. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • ๒. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • ๓. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • ๔. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • ๕. บริษัท เอฟซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ๑. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 923,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 6 รายการ
 • ๒. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 150,250.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 รายการ
 • ๓. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 651,865.40
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 รายการ
 • ๔. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 477,220.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 4 รายการ