เรื่อง : ซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ สำหรับหอบังคับการบินเบตง
วันที่ประกาศผล
21 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,941,789.00
  เหตุผล : ต่ำสุด
 • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 16,188,800.00
  เหตุผล : ต่ำลำดับที่ 1
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เหตุผล : ต่ำลำดับที่ 1
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,941,789.00
  เหตุผล : ต่ำสุด