เรื่อง : จัดหาเก้าอี้นวด 6 ตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 227,400.00
    เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
  • บริษัท เรสเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 198,000.00
    เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เรสเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 198,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด