เรื่อง : จ้างบริการ-ซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
19 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยูนิทริโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 199,020.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยูนิทริโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 199,020.00
    เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด