ต 1099/2558

เรื่อง : จัดห่เครื่องมือช่างพร้อมตู้เก็บเครื่องมือใช้งานที่เรดาร์ 5 สถานี
วันที่ประกาศผล
26 พฤษภาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.เจนบรรเจิด จก. เสนอราคาที่ (บาท) 149,800.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.เจนบรรเจิด จก. เสนอราคาที่ (บาท) 149,800.00
    เหตุผล :