เรื่อง : จัดหาม่านม้วน
วันที่ประกาศผล
15 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้านมีมี่ผ้าม่าน เสนอราคาที่ (บาท) 244,800.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านมีมี่ผ้าม่าน เสนอราคาที่ (บาท) 244,800.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง