เรื่อง : อุปกรณ์ RECEIVER MULTICOUPLER จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศผล
22 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. บริษัท ยินอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,317,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    เหตุผล : เสนอราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1. บริษัท ยินอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,000,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง