เรื่อง : จ้างบริการตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศผล
30 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นางสาวสาผรียะ เหมหมัน เสนอราคาที่ (บาท) 285,120.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นางสาวสาผรียะ เหมหมัน เสนอราคาที่ (บาท) 285,120.00
    เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด