เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินเชียงราย
วันที่ประกาศผล
04 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก