ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
29 ธันวาคม 2017
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
676,800.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2017
เป็นเงิน (บาท)
525,886.64
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ประจวบ เผือกนวม

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดยื่นซอง
7/11/2560
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-285-9323