เรื่อง : เช่ารถกระบะ 4 ประตู เพื่อเช่าใช้งานที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
วันที่ประกาศผล
26 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 933,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท มังกี้ แคปปิตอล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 920,700.00
    เหตุผล :