เรื่อง : จ้างบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินพิาณุโลก และหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก และแม่สอด
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 249,600.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 249,600.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน