เรื่อง : เฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำหรับส่วนบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น ๓ อาคารมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
03 ตุลาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บจก. แพรคติก้า เสนอราคาที่ (บาท) 210,364.14
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก. แพรคติก้า เสนอราคาที่ (บาท) 210,364.14
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด