เรื่อง : งานสำรวจสิ่งกีดขวางโดยรอบสนามบิน ๗ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานแพร่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
18 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • นายสมพงษ์ ชีไธสง เสนอราคาที่ (บาท) 110,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
 • นายรังสรรค์ ภาพนอก เสนอราคาที่ (บาท) 175,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • นายสมพงษ์ ชีไธสง เสนอราคาที่ (บาท) 110,000.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด
 • เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : ...