เรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ประกาศผล
11 เมษายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล

เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 550,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 500,000.00
    เหตุผล :